A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок 11. Прокаріотичні організми: бактерії.Особливості організації та функціонування прокаріотичних організмів.

Дата: 02.11.2021 06:42
Кількість переглядів: 1238

11.11.2021

Завдання:

Опрацювати матеріал за силкою 

 1. Переглянути відео

  https://www.youtube.com/watch?v=24qCaOzsaAQ

 1. презентацію

https://naurok.com.ua/prezentaciya-prokariotichni-organizmi-arhe-ta-bakteri-163995.html

 1. посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1130-biologiya-ekologiya-10-klas-sobol.html

§10 стр.41-44.

  https://history.vn.ua/pidruchniki/sobol-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/11.php

Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Thumbnail. Дата. 2018. Автор. Соболь, В. І.

 1. Створити конспект теми

Записати конспект за темою, сфотографувати та надіслати на електронну пошту anuta.halangot@gmail.com або на Viber 0666 10 30 24 З приміткою групи, вказати прізвище та ім’я.

Різноманітність одноклітинних організмів.

      Одноклітинний  організм – це цілісний організм, якому притаманні всі прояви життя (обмін речовин, енергії, рух, ріст, розмноження, подразливість, живлення, дихання та інші.     

Розрізняють:

 • Одноклітинні прокаріоти;
 • Одноклітинні еукаріоти;
 • Одноклітинні, що утворюють колонії.

                                      Прокаріоти – доядерні організми.

      Прокаріоти (від грецького про – попереду, раніше і каріон – горіх, ядро) – доядерні організми, які на відміну від  еукаріот не мають типово сформованого ядра й ядерної мембрани.

Тридоменна система живого світу

 

 • 1977 року американським мікробіологом Карлом Воузом була запропонована трьохдоменна система органічного світу, за якої клітинні форми життя об’єднуються у три домени: Археї, Бактерії та Еукаріоти.
 • К. Воуз вважав, що, зважаючи на відмінності у певних генах, ці три групи відділилися від спільного предка зі слаборозвинутим генетичним апаратом.
 • Кожній групі дослідник надав статус домену і розділив на кілька царств. За результатами досліджень ця система біла доопрацьована, доповнена і відредагована в 1990 та 2016 роках.

До цієї групи належать так звані «типові» бактерії, ціанобактерії («синьо-зелені водорості»), актиноміцети, рикетсії, хламідії, міксобактерії та ін. Це найдавніші клітинні організмі, що існують на Землі. Можуть вважатися предками інших доменів — Археїв та Еукаріотів.

Основні ознаки Бактерій: одноклітинні, колоніальні й навіть багатоклітинні організми, в тому числі з початковим диференціюванням клітин (до чотирьох функціональних типів у одній багатоклітинній нитці); прокаріотична будова клітини (окрім нуклеоїду та рибосом у різних видів можуть бути фотосинтезуючі, нітрогенфіксуючі структури та деякі інші); геном не містить білків гістонів; мембрани складаються з фосфоліпідів; мембрани завжди двошарові, також часто наявна додаткова, периплазматична мембрана, що розташована ззовні від клітинної стінки; клітинна стінка містить муреїн, може містити додаткові шари; унікальні процеси: більшість типів бродіння, азотфіксація, фотосинтез на основі бактеріофілу, анаеробне дихання на основі відновлення сполук сульфуру, Феруму, Мангану, Хлору, Стибію, Арсену; живуть у всіх екотопах Землі, переважають за умов нормальної температури, тиску та вмісту кисню.

Середні розміри клітин бактерій — від 0,5 до 5 мкм. За формою клітини можуть бути кулястими (коки), паличкоподібними (бацили, клостридії, псевдомонади), звивистими (вібріони, спірили, спірохети), рідше — зірчастими, тетраедричними, кубічними, С-подібними або о-подібними одноклітинні форми можуть утворювати скупчення — плівки, що скріплені слизом. Багатоклітинні — утворювати нитки, в тому числі з диференційованими клітинами.

Бактеріальна клітина має тільки одну внутрішню порожнину, оточену клітинною мембраною. Мітохондрії, хлоропласти, ендоплазматична сітка, лізосоми, мікротільця та клітинний центр відсутні. Геном представлений нуклеоїдом — довгою молекулою ДНК, замкнутою в кільце.

Бактерії опанували всі середовища життя. Вони поширені у ґрунті, воді, повітрі, поверхні та всередині живих і мертвих організмів. Гетеротрофні бактерії належать до трьох основних груп: сапротрофи, мутуалісти та паразити. Автотрофними є ціанобактерії, що значно поширені у поверхневих водах морів та прісних водойм. Крім того, вони знайдені у слизових подушкоподібних утворах на затінених ґрунтах, скелях, у мулі, на деревині. У деяких живих організмах вони співіснують за принципом симбіозу (морські губки та асцидії, водяна папороть азола, лишайники).

Особливості організації та функціонування Бактерій .

До цієї групи належать так звані «типові» бактерії, ціанобактерії («синьозелені водорості»), актиноміцети, рикетсії, хламідії, міксобактерії та ін. це найдавніші клітинні організмі, що існують на Землі. Можуть вважатися предками інших доменів — Археїв та Еукаріотів.

Основні ознаки Бактерій:

? одноклітинні, колоніальні ;

? прокаріотична будова клітини (окрім нуклеоїду та рибосом у різних видів можуть бути фотосинтезуючі, нітрогенфіксуючі структури та деякі інші);

? геном не містить білків гістонів;

? мембрани складаються з фосфоліпідів;

? мембрани завжди двошарові, також часто наявна додаткова, периплазматична мембрана, що розташована ззовні від клітинної стінки;

? клітинна стінка містить муреїн, може містити додаткові шари;

? джгутик є порожньою білковою ниткою, обертається праворуч, росте від кінця, рухається з використанням протонного градієнту;

? унікальні процеси: більшість типів бродіння, азотфіксація, фотосинтез на основі бактеріофілу, анаеробне дихання на основі відновлення сполук Сульфуру, Феруму, Мангану, Хлору, Стибію, Арсену;

? живуть у всіх екотопах Землі, переважають за умов нормальної температури, тиску та вмісту кисню.

Особливості будови клітин бактерій.

Пригадайте, що собою становлять клітини прокаріотів та які їхні основні відмінності від клітин еукаріотів?

 

Ознаки

Бактерії

Еукаріоти

1. Зовнішня клітинна мембрана

2. Ядро вкрите ядерною мембраною

3. Генетичний апарат

4. Ендоплазматична сітка

5. Рибосоми

6. Клітинний центр

7. Мітохондрії

8. Комплекс Гольджі

9. Лізосоми

10. Джгутики

Є (муреїн)

Немає

Одна нитка ДНК

Немає

Є

Немає

Немає

Немає

Немає

Є

Є

Є

Парні хромосоми

Є

Є

Є

Є

Є

Є

Є

Особливості процесів життєдіяльності  Бактерій.

Самостійна робота в парах з підручником (Л.І, Остапченко, с. 50) та навчальною презентацією. Завдання: опрацюйте інформацію та зробіть позначки, підготуйте запитання однокласникам:

 • «Відома інформація »
 • «нова інформація»
 • «?» - незрозуміла інформація, потрубує обговорення

Висновок:

 • Археї поєднують ознаки бактерій та евкаріотичних орґанізмі, що є унікальним у світі живої природи. Археї є проміжною ланкою між бактеріями і Еукаріотами. Справа в тому, що більша частина життєвих процесів археїв відбувається за принципами евкаріотів, а будова їх орґанізму аналогічна до прокаріотів.
 • Найважливіші у будь-якій живій клітині біологічні процеси передачі інформації із ДНК на РНК (транскрипція – авт.) і далі на білок (трансляція – авт.) у археїв відбуваються за аналогічними до евкаріот схемами. 
 • У архей відсутні ядро, ендоплазматична сітка, апарат Ґольджі, мітохондрії, пластиди та інші мембранні орґанели, що притаманно бактеріям.
 • У ДНК археїв наявні інтрони, невеличкі частинки ДНК, що не несуть жодної інформації, а лише розділяють інформативні ділянки екзони, які відрізняються від бактеріальних та евкаріотичних. Окрім інтронів, у археїв інша структура клітинних стінок, мембран, а також “джгутиків”, метаболічних шляхів, тощо…
 • Було встановлено, що археї заселяють усі екосистеми Землі. А ось до кінця ХХ століття вважали, що ці дивовижні істоти населяють лише екстремальні середовища, такі як озера із ропою, ґейзери, термальні джерела, білі та чорні палії, тощо. Це було пов’язано з тим, що вони були єдиними жителями таких біотопів.
 • Відкрито види, які населяють холодні метанові джерела, океанічний планктон, ґрунти, льодовики Антарктиди, шлунки копитних, кишківники термітів, клітини коралів, тощо.
 • За оцінками вчених археї становлять  20% біомаси біосфери!
 • Сучасна біологія дуже прискіпливо вивчає архей, адже вони мають комбінацію ознак і бактерій, і евкаріотів, а отже, можуть слугувати ключем до розкриття таэмниці походження еукаріот.

Література:   

1.Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Thumbnail. Дата. 2018. Автор. Соболь, В. І.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
  2. Відповісти письмово на питання після пр.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора