A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №34-35 Тема: Інвентаризація необоротних активів

Дата: 03.11.2021 16:43
Кількість переглядів: 513

Урок № 34 08.11.2021 , Урок № 35 15.11.2021

 

 

Урок №34-35

 

Тема: Інвентаризація необоротних активів

Проводиться обов'язково перед складанням річної звітності але не раніше 1 жовтня.

При цьому встановлені наступні обов'язкові випадки інвентаризації:

 • - будівлі, споруди, інша нерухомість - не менше одного разу в 3 роки;
 • - музейні цінності - у відповідності зі строками, встановленими міністерством культури України;
 • - бібліотечні фонди - 1 раз у на 5 років;
 • - інші основні засоби:
 • - у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, їхніх управліннях (відділах), виконавчих органах місцевих рад - не менше одного разу в два роки;
 • - в інших установах - не менше одного разу на рік. Дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали, що містяться у відходах і брухті здійснюються два рази на рік: станом на перше січня та на перше липня за місцем їх зберігання і безпосередньо на виробництві.

Капітальні роботи інвентарного характеру і капітальні ремонти підлягають інвентаризації не менше одного разу на рік але не раніше 1 грудня.

До початку проведення інвентаризації комісія перевіряє:

 • - наявність і стан регістрів обліку - карток, книг, описів та інше:
 • - наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації;
 • - наявність документів на основні засоби здані в оренду чи прийняті установою в операційну оренду. При відсутності таких слід забезпечити їх отримання чи оформлення.

При перевірці об'єктів в натурі вони заносяться в Інвентаризаційні описи за їх інвентарними номерами, назвами.

На виявлені непридатні об'єкти складається окремий опис з зазначенням часу ведення в експлуатацію, причин такого стану. Списання таких об'єктів проводиться відповідно до Інструкції по списанню матеріальних цінностей № 142/181.

Результати інвентаризації відображаються в інвентаризаційних описах окремо за основними засобами та нематеріальними активами.

Оформлений Інвентаризаційний опис основних засобів передається в бухгалтерію для складання "Порівняльної відомості" та виявлення результатів. До Порівняльної відомості вносяться тільки ті назви матеріальних цінностей, по яких встановлено розбіжності: надлишки чи нестачі. По встановлених відхиленнях матеріально-відповідальні особи дають письмові пояснення. По фактах виявлення надлишків складається Довідка про надходження в натуральній формі, яка подається до Державного казначейства.

При проведенні інвентаризації нематеріальних активів необхідно:

- перевірити наявність документів,згідно з якими оформлені придбані нематеріальні активи, документи, що описують сам об'єкт нематеріальних активів і є підставою для оприбуткування.

Для відображення результатів інвентаризації нематеріальних активів складається Інвентаризаційний опис нематеріальних активів, до якого записують кожний окремий об'єкт чи групу однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів нематеріальних активів, окремо за кожною матеріально-відповідальною особою.

До опису комісією вносяться дані про назву нематеріального активу, зазначають документ на підставі якого цей об'єкт придбаний (ліцензійний договір, авторський договір, патент), характеристику, призначення, дату придбання та введення в експлуатацію, первісну вартість, строк корисного використання, кількість та їх вартість.

При виявленні надлишків цих об'єктів комісія записує їх в інвентаризаційний опис із внесенням потрібних даних. Оцінка таких об'єктів проводиться відповідно до дійсної відновлювальної вартості і оформляється відповідними актами.

При виявленні нестачі складається порівняльна відомість результатів інвентаризації нематеріальних активів.

На всі суми виявлених надлишків необоротних активів складається "Довідка про надходження в натуральній формі", яку подають до органів Держказначейства до кінця звітного періоду для відображення доходів та видатків по реєстраційних рахунках.

При встановленні нестач, встановлюються винні особи та причини нестач. Якщо винні особи не встановлені справи за такими нестачами передаються в слідчі органи, а суми списаних матеріальних цінностей обліковуються на за балансовому рахунку 05 "Гарантії та забезпечення" до моменту встановлення винних осіб.

Таблиця 59

Кореспонденції рахунків за результатами інвентаризації

Зміст

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбутковані надлишки

323

711

364

323

103-122

364

Одночасно створюється фонд

811

401

Списані нестачі виявлені при інвентаризації: на залишкову вартість

401

104-122

на суму зносу

13

104-122

Одночасно об'єкти обліковуються за балансом

05

 

При виявлені винних осіб їм нараховується сума відшкодування згідно з постановою № 116

363

711, 642

внесено винною особою

301, 661

363

При виявленні нестач по яких винні особи не встановлені, рішення про їх списання приймається в залежності від вартості необоротних активів, виявлених в нестачі:

на суму до 2500 грн

керівник установи

від 2501 до 5000 грн

вищий орган

більше 5000

головний розпорядник

 

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

Дайте відповіді на наступні запитання:
 

 1. Коли проводять планову інвентаризацію необоротних активів?
 2. Коли проводять обов’язкову інвентаризацію необоротних активів бібліотечні фонди?
 3. Що перевіряє комісія до початку проведення інвентаризації?
 4. Для чого потрібні інвентаризаційні описи?
 5. Що потрібно зробити під час проведення інвентаризації?
 6. Який документ складається при виявленні нестачі?

 

 

Домашнє завдання: Дайте письмові відповіді за запитання, зробіть фото на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net .

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора