A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №54 Тема: Інвентаризація виробничих запасів.

Дата: 21.02.2022 07:58
Кількість переглядів: 245

21.02.2022

 

 

Урок №54

 

Тема: Інвентаризація виробничих запасів.

 

Порядок і строки проведення інвентаризації визначаються керівником організації, за винятком тих випадків, коли проведення інвентаризації обов'язково.

У міжінвентаризаційний період в організації повинні проводитися вибіркові інвентаризації та перевірки майна. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна, що перевіряється, при кожній з них, встановлюються керівником. Інвентаризація проводиться комісією, яка призначається керівником наказом але організації, в якому зазначаються об'єкт інвентаризації, терміни її проведення, склад комісії і т. д. Інвентаризація проводиться в присутності матеріально відповідальних осіб, які своїм підписом в інвентаризаційному (слічітельной) відомості підтверджують згоду з даними, зазначеними в ній, і з тим, що перевірені матеріальні цінності прийняті під їх матеріальну відповідальність. Дані у відомості відображають фактичний стан цінностей. Браковані цінності записуються в окрему відомість.

Усі виправлення у відомості підтверджуються комісією і матеріально відповідальними особами. На кожній сторінці відомості прописом проставляють кількість порядкових номерів і загальна кількість цінностей незалежно від одиниць виміру. Потім проставляється загальний підсумок за відомістю. Матеріально відповідальними особами дається підписка про те, що всі матеріальні цінності, наявні у них в підзвіті, представлені комісії.

Перед інвентаризацією матеріально відповідальні особи складають звіт (реєстр), на якому голова комісії проставляє "До інвентаризації", ставить дату і розписується. Операції, пов'язані з рухом матеріальних цінностей під час інвентаризації відображаються окремо.

Оформлена відомість здається в бухгалтерію, де її перевіряють, визначають залишок матеріальних цінностей на дату проведення інвентаризації, виводять попередні результати інвентаризації: недостачі і надлишки. Потім проводиться залік пересортиці, який проводиться тільки: по одному і тому ж матеріально відповідальної особи, за один і той же міжінвентаризаційний період; але взаємозамінним матеріалами однієї і гой ж групи. Пересортиця проводиться на рівні аналітичного обліку. Після чого розраховується природний убуток (якщо вона має місце), визначається кінцевий результат інвентаризації та складається акт результатів інвентаризації, який затверджується керівником організації.

Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку наступним чином (табл. 11.14).

Таблиця 11.14

Кореспонденція рахунків з відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації матеріалів

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

10 "Матеріали"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Оприбутковані надлишки матеріалів, виявлені при інвентаризації

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

10 "Матеріали"

Списані недостачі матеріалів, виявлені при інвентаризації

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Віднесена нестача на винну особу

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 4 "Різниця між сумою, підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю недостачі цінностей"

При стягненні за ціною, що перевищує фактичну собівартість матеріалів, - на суму різниці між стягуваної вартістю і фактичною собівартістю

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки",

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

Погашена заборгованість по відшкодуванню матеріального збитку з винних осіб

98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 4 "Різниця між сумою, підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю недостачі цінностей"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображена сума різниці між стягуваної вартістю і фактичною собівартістю матеріалів

20 "Основне виробництво",

25 "Загальновиробничі витрати",

26 "Загальногосподарські витрати" та ін

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Списані матеріали в межах норм природного убутку

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Списані матеріали понад норми природного убутку (при відсутності винних осіб)

 

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

 

 

Домашнє завдання: Зробіть фото конспекту та на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net .


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора