A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема: Системи управління базами даних (СУБД).

Дата: 20.11.2020 08:15
Кількість переглядів: 459

Тема уроку: Системи управління базами даних (СУБД).

Опрацювати лекцію, зробити опорний конспект.

            

Лекція: Системи управління базами даних (СУБД).

Однією з основних функцій інформатики є організація зберігання інформації з метою швидкого пошуку потрібних даних. Ця задача реалізовується за допомогою баз даних та програм, які ці дані обробляють.

 

Дані — це факти та ідеї, подані у формалізованому вигляді для оброблення за

допомогою певного алгоритму або для передачі.

Структура даних сукупність правил й обмежень, які відображають зв'язки, що існують між окремими частинами даних. Визначається користувачем і залежить від конкретного завдання.

База даних - сукупність взаємозв'язаних даних, які відображають інформацію про деяку предметну область.

Система управління базами даних (СУБД) комплекс програм, які забезпечують взаємодію користувача з базою даних.

 

За допомогою СУБД забезпечується вирішення таких основних завдань:

   • створення бази даних;
   • занесення, коректування і вилучення даних;
   • упорядкування даних;
   • вибір сукупності даних, що відповідають заданим критеріям;
   • оформлення вихідних даних і т. д. Сукупність СУБД і бази данихце банк даних.

Існують різні види систем управління баз даних: dBase, Paradox, FoxPro, FoxBase, Clipper, Approach, Access.

 

Названі СУБД мають такі загальні властивості:

 • графічний багатовіконний інтерфейс, що дає змогу користувачеві в діалоговому режимі створювати таблиці, форми, запити, звіти, макроси;
 • спеціальні засоби, які автоматизують роботу під час створення і ведення бази даних (до них належать численні Майстри та Конструктори в СУБД Access, Асистенти в Approach або Експерти в Paradox);
 • можливість використовувати технологію для впровадження в базу даних об'єктів різної природи (текстів, ЕТ, діаграм, рисунків тощо);
 • власна мова програмування, що розширює можливості використання даних, та ін.

Кожна база даних містить інформацію про певний клас об'єктів. Сукупність таких об'єктів називається предметною областю бази даних (наприклад, сукупність даних про працівників фірми, зведення про вироби на складі, про транспортні засоби автопідриємства тощо).

Інформація про об'єкти предметної області, подана в різних документах, утворює модель предметної області (картки обліку кадрів, картки складського  обліку, накладні, журнали обліку транспортних засобів та ін.).

Опис цих документів (назви документів; колонки в яких вони знаходяться; зв'язки між ними) називається схемою відношень.

Подання інформації у вигляді таблиці, що складається із заданих колонок,  які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням. Звідси і назва моделі реляційна (relation відношення). Концепція реляційної бази даних розроблена Е.Ф. Коддом у 1970 р. Для персональних ЕОМ використовують в основному реляційні бази даних. Зауважимо, що існують ще дві моделі організації баз даних: ієрархічна і мережна.

Відношення представляються у вигляді двовимірних таблиць.

Структура таблиці визначається сукупністю її стовпців. У кожному рядку таблиці містяться дані про один об'єкт бази даних, якими можуть бути, наприклад, виріб на складі, працівник фірми тощо.

Рядок таблиці у базі даних називається записом, а стовпець – полем.


Реляційною таблицею можна подати, наприклад, відомості про студентів, які навчаються у вищому закладі освіти (табл.1).

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.

 

 

 

Поняття бази даних пов'язане в основному з комп'ютерною технікою. Фактично база даних це система збереження та оброблення реляційних таблиць. Запис - це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів,  поле — елементарна  одиниця структури бази даних. Xарактеристиками поля є ім'я, тип, довжина, точність та ін.

Для ідентифікації і пошуку записів у базі даних використовуються первинний та повторний (складений) ключі. Перший однозначно ідентифікує будь-який запис, а другий — кілька записів одночасно. Стосовно табл. 1 первинним ключем є “№ залікової книжки”, а складеним — “Група” і “Дата народження”. Первинний може призначатися системою або користувачем, а складений — тільки користувачем.

Найпростішу базу даних, що складається з однієї таблиці, можна наприклад створити за допомогою MS Excel 97. Фактично це не база даних, а звичайний список. Реальна ж реляційна база даних містить багато пов'язаних між собою таблиць і може оброблятися тільки засобами СУБД типу Аccess.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора