A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №19 Тема: Аналіз інших прибутків та збитків.

Дата: 18.10.2021 08:30
Кількість переглядів: 206

18.10.2021

 

Урок №19

 

Тема: Аналіз інших прибутків та збитків.

Прибуток відображає кінцеву грошову оцінку фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур.

У загальному вигляді прибуток – це різниця між доходами від певної діяльності і витратами на її здійснення, він сигналізує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції, збільшення обсягів виробництва та реалізації, розширення асортименту товарів, доцільність змін у цільовій політиці.

Прибуток є головною метою та мотивом підприємницької діяльності, матеріальним джерелом економічного та соціального розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності. Він стає фактором удосконалення відносин власності.

Оскільки прибуток – основний результативний показник діяльності підприємства, тому важливо виявити його залежність від різноманітних факторів та оцінити їх вплив на прибуток.

Фінансовим результатом господарської діяльності може бути прибуток або збиток.

Прибуток формується поступово протягом року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво і збут. На підприємстві також є доходи, витрати, які непов’язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків – це фінансовий результат від інвестиційної і фінансової діяльності, а також результати, які пов’язані з надзвичайними подіями.

Остаточний фінансовий результат, прибуток або збиток, визначається як різниця між різними видами доходів і витрат підприємства за звітний період.

Фінансові результати знаходять своє відображення у Звіті про фінансовий результат.

Визначаємо оціночні показники прибутку (збитку) ПАТ ТГК «Дністер» за звітний та попередній рік і оформлюємо їх у вигляді таблиці:

Таблиця 1.4

Аналіз показників прибутку (збитку) ПАТ ТГК «Дністер» за 2011 – 2012р.

Показник

2011р., тис.грн.

2012р., тис.грн.

Відхилення, +,-

Темп зміни, %

Виручка від реалізації

27 354

37532

1076

137.2

ПДВ

4 551

(6231)

-1680

136.9

Туристичний збір

-

(145)

-145

-

Чиста виручка від реалізації

22 753

31156

8403

136.9

Собівартість реалізованої продукції

19 021

(23918)

-4897

125.7

Валовий прибуток (збиток)

3 732

7238

3506

193.9

Інші операційні доходи

2 559

345

-2214

13.5

Адміністративні витрати

2 014

(3021)

-1007

150

Витрати на збут

516

(356)

160

69

Інші операційні витрати

3 272

(518)

2754

15.8

Прибуток від операційної діяльності (збиток)

2489

3688

1199

14.9

Фінансові витрати

(14 973)

(15529)

30502

103.7

Інші витрати

(163 732)

(169)

163901

0.1

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

(13 091)

(11443)

24534

87.4

Податок на прибуток

-

-

-

-

Чистий прибуток(збиток)

(12 703)

(10376)

23079

81.7

Таблиця 1.5.

Фактори, які впливають на зміну чистого прибутку:

У сторону збільшення

У сторону зменшення

Зменшення собівартість реалізованої продукції

Інші фінансові доходи

Зменшення інших витрати

Виручка від реалізації

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Інші доходи

Чиста виручка від реалізації

Використовуючи дані розрахунків можна зробити висновок, що виручка від реалізації у звітному році більша ніж виручка від реалізації у попередньому році, а саме на 1076 тис. грн. Зменшення собівартості реалізованих послуг та інших витрат сприяло збільшеню прибутку за звітний рік. А ось прибуток від операційної діяльності збільшився у звітному періоді на 3199 тис. грн.

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

Домашнє завдання: Зробіть фото конспекту та на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net , або Viber

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора