A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема уроку: Сутність підприємництва. Функції та умови розвитку підприємництва в Україні.

Дата: 04.02.2022 10:10
Кількість переглядів: 139

Тема уроку: Сутність підприємництва. Функції та умови розвитку підприємництва в Україні.

Опрацювати лекцію, зробити опорний конспект.

Надати відповіді на контрольні питання після лекції, відповіді надсилати на пошту: mannik2010@ukr.net

 

 

 Підприємець - суб'єкт, що поєднує в собі новаторські, комерційні й організаторські здатності для пошуку й розвитку нових видів і методів виробництва, нових благ і їхніх нових якостей, нових сфер застосування капіталу. Підприємництво - це тип господарського поводження підприємців щодо організації розробки, виробництва й реалізації благ з метою одержання прибутку й соціального ефекту.

Цікаво, що судячи з досліджень природну (вроджену) здатність до підприємництва

 мають лише 3-5 % населення у будь-якій країні

 

 Підприємець - ділова людина, яка займається власною  підприємницькою  справоюзметою отримання прибутку або забезпечення іншої вигоди.

Основні риси підприємця:

 • грунтовна економічна підготовка;
 • знання з організації виробництва, менеджменту;
 • гнучкість, уміння діяти в умовах конкуренції, нестійкості та ризику;
 • загострене почуття інтуіції.

 Підприємництво - ініціативна, самостійна діяльність фізичних або юридичних осіб, спрямована на отримання доходу, прибутку, підвищення іміджу, статусу, не суперечить законодавству і ведеться під власну майнову відповідальність.

 


Основні види підприємницької діяльності:

 

 Характерні риси підприємництва:

  1. виготовлення нового блага або нової якості того іншого блага;
  2. освоєння нового ринку збуту;
  3. одержання нового джерела сировини або напівфабрикатів і впровадження нового методу виробництва.

Відповідно до Господарського Кодексу України у нашій країні не  дозволяється  займатися підприємницькою діяльністю таким категоріям громадян: військовослужбовцем, службовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органам державної влади й керування, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Забороняється займатися підприємництвом також певним категоріям громадян, зокрема тим, хто має погашену судимість за крадіжки, хабарництво, інші корисливі злочини й т.п..

 Об'єктом підприємництва є певний вид діяльності (виробництво, торгівля, інноваційна справа, посередництво, операції із цінними паперами), що матеріалізується у виробленій продукції (послугах, інформації).

Підприємництво може застосовуватися у всіх сферах економіки, крім тих, втрата державного контролю над якими завдає шкоди безпеки суспільства й здоров'ю людей. Це виготовлення й реалізація зброї, наркотичних засобів, грошових держзнаків.

Такі види діяльності в Україні, як розвідка й експлуатація корисних копалин, ремонт спортивного, мисливського й іншого видів зброї, виготовлення й реалізація медикаментів і хімічних речовин, виробництво пива, вина, лікеро-горілчаних виробів, цигарок, медична, ветеринарна і юридична практика, вимагають спеціального дозволу - ліцензії. Таким чином, державні органи, які видають їх, можуть регулювати й контролювати зазначені види діяльності.

 Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та способом, що встановлюються Конституцією та законами України.

Базою нормативно-правового забезпечення є законодавчі та інші нормативно-правові акти, відповідні норми цивільного, кредитно-фінансового, податкового, адміністративного, трудового та інших галузей чинного законодавства, основним з яких Господарський Кодекс України. Центральним органом, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку та підтримки підприємництва, є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Головне завдання цього органу - формування підприємницької політики, а передовсім - узагальнення практики застосування законодавства з питань підприємницької діяльності, опрацювання пропозицій, спрямованих на вдосконалення його. Крім того, комітет сприяє розвиткові малого підприємництва, системи консультативної та інформаційної підтримки його і готує пропозиції щодо впровадження та вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки підприємництва та його зовнішньоекономічної діяльності, координує систему підготовки та перепідготовки кадрів тощо. В Україні створено значну кількість громадських організацій, які мають на меті сприяння підприємництву

 

 Контрольні питання:

 

 1. Як ви розумієте поняття «підприємництво», «підприємець» та «підприємницька діяльність»?
 2. Які є ознаки підприємництва?
 3. Кому заборонено займатися підприємницькою діяльністю?
 4. На які види підприємницької діяльності видаються ліцензії?
 5. Який ви знаєте основний законодавчий акт , який регулює підприємницьку діяльність ?

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора