A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема уроку: «Регламентовані звіти програми «1С:Бухгалтерія». Формування регламентованих звітів»

Дата: 08.11.2021 08:47
Кількість переглядів: 171

Тема 5. Автоматизована обробка облікової інформації за допомогою програм «1С: Підприємство» .

Тема уроку 5.56: «Регламентовані звіти програми «1С:Бухгалтерія». Формування регламентованих звітів»

План лекції:

  1. Особливості формування звітів
  2. Перевірка побудованих звітів

Теоретичні відомості:

1.  Особливості формування звітів

До набору регламентованих звітів зараз входять 35 звітів. Їх побудова автоматизована різною мірою. Автоматично будуються звіти, які можна однозначно заповнити за даними бухгалтерського і податкового обліку, — декларації з ПДВ і з податку на прибуток, статистична звітність, звіти до фондів, розрахунок єдиного податку, довідки за нарахованою заробітною платою тощо. Решта звітів видають бланк — заготовку, заповнену реквізитами сторін, що здають і приймають. Дані до такого звіту вводять уручну з клавіатури. Щонайменше в усіх звітах будуть автоматично заповнені ваші реквізити (з довідника «Фирмы») та реквізити фонду або податкової інспекції, до яких подається звіт.

У більшості звітів використано однакові кнопки управління їх побудовою. Розглянемо складання звітів на прикладі декларації з податку на прибуток підприємства. Це, мабуть, один із найскладніших звітів.

Декларація з податку на прибуток

Декларація та додатки до неї виводяться не за номерами, а в приблизному порядку їх заповнення. Тому починається звіт з додатка К1/1

У шапці форми звіту обов’язково потрібно вказати період його формування. Якщо звіт заповнюватиметься вручну, натиснувши кнопку «

Бланк», можна отримати бланк декларації із заповненою шапкою. Якщо ви хочете заповнити звіт автоматично, клацніть по кнопці «Заполнить».

Суми з комірок автоматично побудованого звіту можна розгорнути за допомогою кнопки «Раскрыть» або клавіші «F5». Відкриється окреме вікно з інформацією, як отримано цифру у вибраній комірці звіту. Як приклад на рис. 5 наведено розшифровку рядка А1 колонки 3 додатка К1/1. Видно, що залишок матеріалів на складах отримано як суму залишків рахунків ЗАМ і ОЗ на початок періоду.

Ті комірки, інформацію з яких можна розшифрувати, забарвлено жовтим кольором. У комірках, забарвлених зеленим, підсумовуються підсумкові дані з відповідних жовтих комірок звіту. Відзначивши прапорцем пункт «Автоматический расчет», можна включити автоматичний перерахунок підсумкових (зелених) комірок при зміні інформації в жовтих комірках. Проте редагувати зелені комірки вручну при цьому буде неможливо.

Позначивши пункт «С копейками», можна отримати звіт з неокругленими сумами (у гривнях і копійках), а не в тисячах гривень. Суми в жовтих комірках при цьому можна буде редагувати вручну, але вводити їх також слід у гривнях і копійках, оскільки округлення в цьому режимі здійснюється автоматично.

Сформований і відредагований (або заповнений уручну) звіт можна зберегти в каталозі бази, для цього в настройках звіту є кнопка «Сохранить». До речі, програма сама пропонує зберегти звіт при його закритті. Щоб знайти потім збережений звіт, потрібно через меню «Отчеты → Регламентированные отчеты» вказати групу звітів, до якої він належить, виділити потрібний звіт у нижньому вікні і клацнути по кнопці «Восстановить». У відновленому звіті функція «Раскрыть» буде недоступна.

Звіт «Декларация по налогу на прибыль предприятия» вимагає для автоматичної побудови дані зі звітів за попередні періоди. У вікні повідомлень при його формуванні виводяться повідомлення:

«— Файл отчета за IV квартал 2008 года не обнаружен! Автоматическое заполнение строки с кодом 09 невозможно!

«— Файл отчета за IV квартал 2009 года не обнаружен! Автоматическое заполнение строки с кодом А приложения Р3 невозможно!» і так далі.

У звіті немає даних про балансові збитки, не компенсовані прибутком до 01.01.2003 р., а також про оподатковуваний прибуток попереднього звітного року. Ці дані можна ввести до комірок уручну.

2. Перевірка побудованих звітів

Звіти автоматично заповнюються відповідно до законодавчої та інструктивної бази, але в припущенні, що ваш облік ведеться в межах типової конфігурації «1С: Бухгалтерії» для України звичайним способом і жодних специфічних особливостей не має. Якщо ваша конфігурація програми доопрацьована під специфіку конкретного підприємства, унаслідок чого ваш облік має істотні особливості, можлива некоректна або спотворена побудова регламентованих звітів.

У будь-якому разі правильність заповнення регламентованих звітів необхідно проконтролювати. Перевірку розрахованих автоматично кількісних і сумових показників можна здійснювати за допомогою стандартних звітів. Стисло розповімо, на що при цьому слід звернути увагу.

Декларація з прибутку заповнюється не тільки на підставі даних за позабалансовими рахунками податкового обліку та аналітики за видом субконто «Валовые доходы/расходы». Суми нарахованих та перерахованих податків і зборів вибираються безпосередньо з оборотів за субрахунками рахунків 64 і 65. Будь-яку з цих цифр можна перевірити стандартними бухгалтерськими звітами.

Декларація з ПДВ заповнюється за введеними в базу і проведеними податковими накладними.

Отже, перевірити декларацію можна, роздрукувавши реєстри виданих та отриманих податкових накладних. Якщо в базу введено додатки 2 до податкових накладних (Розрахунки коригування кількісних і вартісних показників), то за їх даними будуть заповнені додатки до декларації. Нагадаємо, що при торгівлі вроздріб немає необхідності формувати «вихідні» податкові накладні: інформація про продажі вибирається безпосередньо з документів «Розничная накладная».

Баланс заповнюється на підставі сальдо бухгалтерських рахунків відповідно до П(С)БО 2. Перевірити баланс можна, порівнявши його з оборотно-сальдовою відомістю. Зверніть увагу: багато рядків балансу містять розгорнуте сальдо. При формуванні оборотно-сальдової відомості не забудьте в її настройках зазначити виведення розгорнутого сальдо за субрахунками та субконто. Про відображення в балансі авансів і передоплат.

Перед побудовою всіх звітів необхідно закрити робочий період. Якщо ви спробуєте автоматично побудувати баланс, не виконавши закриття робочого періоду, актив з пасивом у вас не зійдуться!

Для розшифровки показників Звіту про фінансові результати та інших фінансових звітів використовуються дані аналітичного обліку за субконто «Виды деятельности» та «Виды затрат». Проконтролювати їх можна за допомогою оборотно-сальдової відомості за рахунком, аналізом субконто та інших стандартних звітів.

При формуванні звіту «Расчет единого налога» в документах «Банковская выписка», «Приходный кассовый ордер» та «Расходный кассовый ордер» аналізується значення реквізиту «Вид прихода/расхода денег». Якщо реквізит установлено у відповідне значення («Выручка.», «В связи с ведением хоз. деятельности» тощо), суми з документів переносяться до звіту. При побудові звіту використовуються також дані за субрахунком 6417 «Расчеты по единому налогу». Нагадаємо, що нарахування єдиного податку (Кт 6417) заноситься до бази ручною операцією, його перерахування (Дт 6417) — документом «Банковская выписка».

Для правильного складання звітів із зарплати співробітників украй важливо правильно вести аналітичний облік. Фонд оплати праці за місяць і його виплата визначаються за значенням другого виду субконто, підключеного до субрахунку 661 — «Месяц начисления ЗП». Перевіряти аналітику зручно за допомогою оборотно-сальдової відомості за субрахунком 661, розгортаючи сальдо у зворотному порядку: за місяцями нарахування зарплати (субконто 1) і потім — за співробітниками (субконто 2). За субконто «Месяц начисления ЗП» не повинно бути від’ємного сальдо, і не повинно бути залишків, якщо заробітну плату виплачено.

Отже, як бачимо, не слід сліпо довірятися програмі при складанні звітності, важливо самостійно перевірити показники. 

  1. Опрацювати лекцію
  2. Зробити опорний конспект

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора