A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема: Стрічка меню вікна MS Excel. Основні набори команд, згруповані в окремих вкладках.

Дата: 20.10.2020 08:48
Кількість переглядів: 163

Тема: Стрічка меню вікна MS Excel. Основні набори команд, згруповані в окремих вкладках.

Опрацювати лекцію, зробити конспект:

 • Вкладка Головна містить групи:
  • група буфер обміну, у якій перебувають кнопки «вставка», «копіювати», «вирізати», «формат за зразком» і команди роботи з буфером обміну;
  • група шрифт, у якій задаються атрибути шрифтів, кольору, заливання і границі;
  • група вирівнювання, у якій перебувають кнопки горизонтального і вертикального вирівнювання, орієнтації тексту, роботи з відступами, об'єднання комірок і переносу тексту.
  • група число, у якій перебувають кнопки окремих числових форматів і керування розрядністю чисел;
  • група стилі, у якій перебувають кнопки умовного форматування, авто форматування, стилю комірок;
  • група комірки, у якій здійснюються операції вставки або видалення комірок, рядків, стовпців, аркушів, їхнє форматування і захист.
  • група редагування, у якій перебувають кнопки для простих обчис- лень, сортування і фільтрації даних, пошуку і заміни даних, форматів і інших елементів, очищення комірок і їх заповнення.

Вкладка Вставка містить групи:

  • таблиці - для керування зв'язаними даними;
  • ілюстрації - для вставки малюнків з файлів, кліпів (малюнки, відео, звуки і т.д. з колекції), фігур, малюнків смарт-арт (організаційні діаграми, блок-схеми і т.д.);
  • діаграми - для створення діаграм різних типів;
  • зв'язки - для створення гіперпосилань
  • текст - для вставки написів, колонтитулів, художнього тексту, елект- ронних підписів, об'єктів і символів;

Вкладка Розмітка сторінки містить групи:

  • теми - для зміни загального вигляду документів;
  • параметри сторінки - для завдання параметрів;
  • вписати - для авто підбору розмірів сторінки при друкуванні;
  • параметри аркуша - для завдання відображення і друку сітки і заголовків;
  • упорядкувати - для угруповання, повороту, розміщення друг щододруга виділених об'єктів, сполучення виділених об'єктів і іншого тексту.
  • для 2 - 4 груп викликається те ж саме вікно "Параметри сторінок"

Вкладка Формули містить групи:

 • бібліотека функцій - для вставки різних функцій;
 • певні імена - для роботи з іменами комірок;
 • залежності формул - для відображення комірок що впливають на зна- чення формули, залежних від формули комірок і завдання контрольного вік- на, у якому завжди відслідковується значення в контрольній комірці;
 • обчислення - для вибору режиму перерахування:
 • перерахування всієї книги;
 • перерахування поточного аркуша. Вкладка Дані містить групи:
 • одержати дані - для імпорту даних;
 • підключення - для одержання інформації і відновлення всіх підклю- чень;
 • сортування і фільтр - для установки сортувань і фільтрів;
 • робота з даними - для розподілу даних по різних стовпцях, видалення повторів у рядках, перевірки даних, консолідації даних і аналізу можли- вих результатів розрахунку. Особливий інтерес представляє елемент Аналіз "що - якщо". У ньому втримуються три засоби аналізу:
 • засіб таблиці даних - дозволяє одночасно розрахувати, переглядати і порівнювати результати розрахунків для декількох варіантів вихідних даних.
 • засіб підбор параметра - дозволяє підібрати значення, яке потрібно ввести для одержання необхідного результату;
 • диспетчер сценаріїв - дозволяє створювати і зберігати різні набори значень (сценарії), підставляти їх і розраховувати різні варіанти. Напри- клад, сценарії кращий, середній, гірший;
 • структура - для угруповання даних і розрахунку спільних підсумків для взаємозалежних даних.

Вкладка Рецензування містить групи:

  • правопис - для перевірки орфографії, пошуку довідок, синонімів і пе- рекладу слів;
  • примітки - для роботи із примітками;
  • зміни - для організації захисту інформації, доступу до загальних даних і відстеження всіх внесених змін.

Вкладка Вигляд містить групи:

  • режими перегляду книги - для зміни режиму перегляду;
  • показати або сховати - для завдання тих елементів екрана, які повинні відображатися;
  • масштаб - для завдання масштабу перегляду;
  • вікно - для роботи з вікнами;
  • кнопка "Поруч" дозволяє переглядати два аркуші одночасно і порів- нювати їх;
  • кнопка "Синхронне прокручування" організує синхронне прокручу- вання цих аркушів;
  • Макроси - дозволяє працювати з макросами.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора