A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №37 Гімнастика

Дата: 30.11.2020 09:03
Кількість переглядів: 182

Спеціальна фізична підготовка

 

Стройові вправи

 

Стройові вправи є засобом організації учнів на уроках та їхнього до­цільного розміщення в залі й на спортивному майданчику. Поряд із цим стройові вправи забезпечують набуття навичок колективних дій, вихо­вання дисципліни й організованості, а також сприяють розвитку чуття ритму й формуванню правильної постави.

Навчаючи стройових вправ, учитель сам має чітко дотримуватися стройової постави й бути максимально підтягнутим. Під час вивчення стройових вправ у середніх і старших класах застосовують різні мето­дичні прийоми.

Одним із таких методичних прийомів є команда. Стройові вправи ви­конують за командою, яку слід подавати голосно, чітко, виділяючи по­передню й виконавчу частини. Попередня команда подається протяжно, виконавча команда подається після невеличкої паузи голосно, енергій­но й уривчасто. Наприклад, у команді «Напра-во!» попередня частина «Напра-» і виконавча «-во», у команді «Кроком руш!» відповідно «Кро­ком» і «руш».

Щоб привернути увагу учнів до попередньої команди, час­то додають слова «клас», «група», «увага» або прізвища учнів.

 

Стройові вправи застосовують як у підготовчій частині уроку, так і в основній та заключній частинах. У підготовчій частині уроку їх, при­міром, використовують для організації початку занять; в основній — для організованого переходу від одного виду вправ до іншого. Наприкінці уро­ку (у заключній частині) стройові вправи є гарним засобом, за допомогою якого можна зменшити навантаження, підготувати учнів до майбутньої навчальної роботи та організовано закінчити заняття.

 

Усі стройові вправи поділяють на такі підгрупи:

·         Стройові прийоми.

·         Шикування й перешиковування.

·         Пересування.

·         Розмикання й змикання.

 

При навчанні стройових вправ користуються методами показу, пояс­нення й практичного виконання.

 

НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ СТРОЙОВИХ ВПРАВ

До стройових прийомів належать виконання команд: «Ставай!», «Рів­няйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Відставити!», «Розійдись!», а також пово­роти й розрахунок.

Навчання стройових прийомів здійснюють за допомогою цілісного методу, однак при виконанні вправ на рахунок використовуєть­ся метод розчленованого розучування. Наприклад: «Поворот направо роби раз!» (учні, зберігаючи стійку «Струнко», повертаються на лівому носку та правій п'ятці й витримують паузу), за командою «Роби — два!» пристав­ляють ліву ногу до правої. Після кількох повторів цього прийому роблять поворот у цілому за командою «Направо!» або «Налі-во!»

Окрім команд і розрахунку, яких навчають у початкових класах на уроках фізичної культури, є також інші стройові прийоми.

 

Повороти в русі ліворуч і праворуч виконують за командою «Налі­во!», «Напра-во!» При подачі команди вчитель повинен бути в положенні основної стійки. Виконавчу команду подають (при поворотах) одночасно з постановкою правої (лівої) ноги. За цією командою роблять крок пра­вою (лівою) ногою. Одночасно з поворотом на 90° ліву (праву) ногу вино­сять уперед, після чого триває рух у новому положенні.

Техніка повороту наліво та направо не змінюється при зміні темпу руху кроком і при виконанні повороту наліво й направо впівоберта, тоб­то повороти на 45°.

 

Поворот у русі кругом. Команду «Кругом руш!» подають одночасно з постановкою правої ноги. За цією командою роблять іще один крок лі­вою ногою, виносять праву на півкроку вперед і трохи вліво й, різко по­вернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг, продовжують рух з лівої ноги в новому напрямку.

При виконанні повороту кругом слід звернути увагу учнів на збе­реження рівноваги. Це досягається рівномірним розподілом ваги тіла на обидві ноги й чітким приставлянням правої ноги до лівої найкоротшим шляхом.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора