A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема уроку: Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва.

Дата: 11.02.2022 12:40
Кількість переглядів: 275

Тема уроку: Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва.

Опрацювати лекцію, зробити опорний конспект.

Надати відповіді на контрольні питання після лекції, відповіді надсилати на пошту: mannik2010@ukr.net

Ефективність суспільного виробництва є складною і багатоплановою категорією. Її окремі сторони можна виміряти за допомогою системи економічних показників. З їх допомогою визначається результативність використання окремих видів ресурсів, зокрема праці, фондів, матеріалів.

Відношення виробленого продукту (П) до кількості задіяних працівників у його виробництві за певний проміжок часу (Р) характеризує продуктивність праці (Пп). Вона є одним із найважливіших показників ефективності і визначається за формулою:

Пп = П/Р

П — продукт,

Р — кількість працівників.

Продуктивність праці — це синтетичний показник ефективності виробництва. Це показник використання робочої сили. А ефективність використання матеріально-речових факторів виражається такими показниками як матеріаловіддача і фондовіддача.

Матеріаловіддача — це відношення вартості продукту до матеріальних затрат. Наприклад, вироблено продукції на суму 10000 гривень, витрачено сировини, матеріалів, палива на 4000 гривень.

Мв = 1000 / 4000 = 2,5

 Фондовіддача — це відношення вартості продукту до вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Наприклад, на підприємстві використовується щорічно основних виробничих фондів на суму 1 млн гривень, а продукції випускається на 1,2 млн гривень. Тоді фондовіддача становитиме:

Фв = 1,2 / 1 = 1,2

 Витрати — обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фінансових, трудових ресурсів), необхідних для здійснення підприємством господарської діяльності, направленої на отримання прибутку та максимізацію добробуту власників у грошовому вираженні

Класифікація витрат підприємства (відповідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Витрати»)

 

 Контрольні питання:

  1. Дайте визначення витратам.
  2. Охарактеризуйте елементи витрат
  3. Що таке ціна?
  4. Дайте характеристику постійних і змінних витрат на виробництво.
  5. Назвіть шляхи зниження собівартості.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора