A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема уроку : «Податковий облік»

Дата: 25.10.2021 09:15
Кількість переглядів: 967

Тема 5. Автоматизована обробка облікової інформації за допомогою програм «1С: Підприємство» .

Тема уроку 5.54: «Податковий облік»

Податковий облік - це система групування інформації для визначення податкової бази по податках на підставі первинних документів, згрупованих в відповідності з порядком, передбаченим діючим податковим законодавством.

Податковий облік ведеться з метою формування повної та достовірної інформації про порядок врахування господарських операцій, що були проведені платником протягом звітного періоду з метою оподаткування, а також забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для контролю за вірністю нарахування, повнотою та своєчасністю перерахування податків до відповідних бюджетів.

Законодавчо сформульовані лише загальні принципи організації податкового обліку. Як його вести кожен бухгалтер має визначити самостійно. Якщо наприклад для ведення бухгалтерського обліку затверджені певні форми реєстрів обліку (журнали-ордери, тощо), то в податковому обліку таких форм не існує.

Головна задача податкового обліку – сформувати повну та достовірну інформацію про те, як врахована для цілей оподаткування господарська операція.

Підтвердженням даних податкового обліку є:

 • первинні облікові документи;
 • аналітичні реєстри податкового обліку;
 • розрахунок податкової бази, тощо.

Податковий облік передбачає нову методологію обліку, повний обліковий цикл, незалежний від бухгалтерського обліку, який ведеться в реєстрах податкового обліку (реєстри господарських операцій, розрахунків, стану одиниці податкового обліку, декларації)

Порядок ведення податкового обліку встановлюється наказом про облікову політику. Облікова політика для цілей оподаткування застосовується послідовно від одного періоду до іншого. Крім того, підприємство має право відобразити в податковій політиці питання, по яких існують протиріччя або рішення яких відсутнє на законодавчому рівні (віднесення до МШП або ОЗ, амортизація, метод списання запасів, обов’язкові доплати робітникам по підприємству ).

Оскільки підприємство самостійно повинне розробляти систему податкового обліку, то ці питання мають бути освітлені в наказі, а форми реєстрів податкового обліку та порядок відображення в них аналітичних даних наводяться в додатках до наказу.

На підставі вищенаведених норм податкового законодавства можна зазначити, що вся сукупність питань облікової політики для цілей оподаткування поділяється на методичні та організаційно-технічні способи ведення податкового обліку.

Методичні способи формування інформації для правильного нарахування податків та зборів.

Організаційно-технічні - це способи організації технологічного процесу податкового обліку, які визначають:

 • організацію роботи бухгалтерського підрозділу в частині податкового обліку (або податкової служби та порядок взаємодії її з бухгалтерською);
 • склад, форму та способи формування аналітичних реєстрів податкового обліку;
 • організацію документообігу, порядок зберігання документів податкової звітності та реєстрів податкового обліку.

Предметом податкового обліку, як однієї із складових бухгалтерського обліку, являється господарська діяльність підприємства. Однак податковий облік направлено в першу чергу на нарахування та сплату податків. Тому і предмет податкового обліку необхідно розглядати в більш вузькому розумінні.

Далі ми будемо зустрічатись з поняттям «об’єкт оподаткування», тому треба пояснити і це визначення.

Об’єктом оподаткування (тобто те, що обкладається податком) є доход (прибуток), добавлена вартість продукції(робіт, послуг), вартість певних товарів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб. Існують й інші об’єкти оподаткування.

Пунктом 35 Указу Президента України «Про заходи щодо детінізації економіки України на 2002 - 2004 роки» ( 216/2002 ) зобов'язано в частині вжиття заходів щодо узгодження показників податкового та фінансового обліку платників податків і спрощення форм податкової та статистичної звітності переглянути розділ 11 проекту Податкового кодексу з метою наближення бухгалтерського та податкового обліку.

Бухгалтерський і податковий облік мають різні цілі.

Бухгалтерський облік має на меті надання достовірної інформації про фінансовий стан підприємства для потенційного інвестора, податковий облік виконує фіскальні і регуляторні функції. Тому певні розбіжності між зазначеними системами обліку будуть існувати завжди.

Поряд з цим бухгалтерський облік - це упорядкована система регістрів, із затвердженим планом рахунків, своєю аналітикою, завдяки чому досягається   досить   висока   ступінь   об'єктивності фінансових показників. На сьогодні бухгалтерський облік в Україні базується на Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, які відповідають вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і в найбільшій ступені інтегровані до системи обліку Євросоюзу. Це надзвичайно важливий аспект в світлі обраного Україною напрямку розвитку економіки - європейського вибору розвитку інвестиційної моделі економіки.

Відповідно до пункту 2 статті З Закону   України   «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Таким чином, вся статистична звітність щодо обсягів виробництва, прибутковості (збитковості), обсягів експорту (імпорту), фінансових інвестицій і, нарешті, валового внутрішнього продукту базується на даних фінансової звітності, основою якої є бухгалтерський облік, а зазначені макроекономічні показники є вирішальним фактором прийняття управлінських державних рішень.

Тому, незалежно від призначення двох   систем   обліку   - податкового та бухгалтерського, завжди існує необхідність співставності двох систем і виявлення причин розбіжностей, якщо показники однієї системи різко відрізняються від іншої системи.

 1. Опрацювати лекцію
 2. Зробити конспект
 3. Дати відповіді на запитання:
 1. Що таке податковий облік?
 2. Яка мета та задача податкового обліку?
 3. Які є два способи ведення податкового обліку ?

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора