A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №52 Тема: Основні задачі обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Дата: 15.02.2022 10:54
Кількість переглядів: 340

16.02.2022

 

 

Урок №52

 

Тема: Основні задачі обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 

До оборотних МШП відносяться предмети, які використовуються протягом не більше за один рік або нормальний операційний цикл, якщо він більше за один рік, такі як інструменти, інвентар, спеціальне оснащення і інше.

Всі МШП згідно з вимогами стандартів БО, класифікуються, виходячи з однієї з наступних ситуацій:

1 якщо термін корисної дії МШП більше 1 року, їх включають до складу необоротних активів і амортизують.

2. якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам П(с)БО 9 «Запаси», вони враховуються в складі запасів.

3. якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному періоді, вони визнаються витратами звітного періоду

Основними завданнями обліку МШП є:

  1. визначення первинної вартості придбаних МШП;
  2. контроль за їх зберіганням як в періоді перебування на складі, так і в періоді експлуатації в цехах;
  3. контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації,

8.5. Документування та синтетичний облік мшп.

Надходження МШП на підприємстві здійснюється на основі відвантажувальних документів постачальників (накладна, товарно-транспортна накладна, податкова накладна). У обліку МШП відображається по фактичній собівартості (вартості придбання, включаючи витрати на доставку їх на підприємство). На МШП які поступили на підприємство відкриваються картки складського обліку. Облік МШП на складах ведеться по їх номенклатурних номерах При оприбуткуванні МШП бухгалтерія складає групувальну відомість, а також веде сортову оборотну відомість аналітичного обліку. Передача МШП в експлуатацію оформляється актом передачі МШП в експлуатацію. Відпуск інструментів в експлуатацію здійснюється на основі вимог цехів або фізичних осіб. Списання МШП, які прийшли в непридатний стан оформляється актом на списання МШП.

 

 

В таблиці 8.3 наведено перелік форм первинних документів для обліку МШП.

Назва та форма документа

Характеристика та сфера застосування. Застосовуються для:

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-2)

обліку МШП, виданих бригадам, цехам та окремим робітникам підприємства для індивідуального користування. При поверненні на склад з експлуатації вони знову оприбутковуються. Не придатні для подальшої експлуатації МШП списуються та оформлюються відповідним актом

Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) (ф. МШ-1)

обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) у цехових інструментальних коморах на підприємствах, які застосовують облік інструментів (пристосувань) в експлуатації за методом встановлення постійного запасу (норми) обмінного (оборотного) фонду. На підставі даних відомостей вносяться зміни до карток складського обліку матеріалів інструментально-роздавальної комори (інших підрозділів підприємства)

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристосувань) (ф. МШ-3)

оформлення факту заточування та ремонту інструментів (пристосувань) (на тих підприємствах, де це проводиться централізовано). Після загострення або ремонту МШП комірник оцінює та фіксує в одному примірнику повернення інструмента

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-4)

оформлення факту поломки, псування або втрати МШП

Акт списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні (ф. МШ-5)

оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали не придатними для експлуатації на підприємствах, які обліковують їх за методом обмінного (оборотного) фонду

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (ф. МШ-6)

обліку спецодягу, спецвзуття та захисних засобів, виданих робітникам підприємств в індивідуальне користування за встановленими нормами

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (ф. МШ-7)

обліку прийняття від працівника підприємства спецодягу, спецвзуття та захисних засобів для прання, дезінфекції, ремонту, літнього зберігання та повторної видачі для користування

Синтетичний облік МШП здійснюється на рахунку 22 «МШП». По дебету рахунку 22 відображається придбання (виготовлення) МШП по первинній вартості. По кредиту рахунку 22 відпуск МШП в експлуатацію, списання недостач і витрат від псування таких предметів. По дебету рахунок 22 кореспондує з кредитом рахунків:

631 оприбутковані МШП, які поступили від постачальника;

372 оприбутковані МШП, куплені підзвітною особою;

23 оприбутковані МШП виготовлені власними силами;

46 внесені МШП в статутний капітал

423 дооцінка МШП

719 оприбутковано МШП, виявлені під час інвентаризації

По кредиту рахунок 22 кореспондує з дебетом рахунків:

946 уцінка активів;

39 списання вартості МШП на підготовку і освоєння виробництва;

23 витрачені МШП на виробництво продукції;

15,91,92,93 списані МШП на інші потреби

943 списано вартість реалізованих МШП

947 списано нестачу МШП за їх балансовою вартістю

949 передано МШП безоплатно

 

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

 

 

Домашнє завдання: Зробіть фото конспекту та на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net .

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора