A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема уроку: Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація.

Дата: 09.11.2021 10:10
Кількість переглядів: 1019

Тема уроку: Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація.

Опрацювати лекцію, зробити опорний конспект.

Надати відповіді на контрольні питання після лекції, відповіді надсилати на пошту: mannik2010@ukr.net

 

Власність - це форма присвоєння матеріальних благ, яка склалася на певному етапі розвитку суспільства, що виражає систему економічних відносин з приводу володіння, розпорядження і користування майном.

Відносини власності виникають між людьми з приводу присвоєння матеріальних і духовних благ.Існує дві сторони економічного змісту власності:

 1. матеріально-речова (об’єкт володіння);
 2. соціально-економічна (відносини між людьми з приводу володіння  і  керування майном).

Сутність власності виявляється в її об’єктах і суб’єктах.

Приватна власність - основні чинники виробництва (земля, засоби виробництва, капітал, природні ресурси) і вироблений продукт належить приватним особам.

Суспільна власність - це коли три її функції (володіння,  користування,  розпорядження) належать не одному суб’єктові, а багатьом особам, групі, колективу чи суспільству в цілому.

Головними напрямами розвитку власності в Україні є роздержавлення і приватизація.

Роздержавлення і приватизація - явища не тотожні. Процес приватизації  є  лише  частиною більш широкого процесу, що визначають як роздержавлення економіки.

Роздержавлення власності - це перетворення державних підприємств на такі, що засновані на інших формах власності, перехід від державнодирективного управління виробництвом до його регулювання на основі ринкових механізмів.

Роздержавлення підприємств може здійснюватися різними шляхами:

 • викуп майна державного підприємства, зданого в оренду;

-перетворення державного підприємства в акціонерне чи інше господарське товариство;

 • викуп майна державного підприємства членами трудового колективу;
 • продаж державних підприємств за конкурсом або через аукціон юридичним особам і громадянам з наступним створенням на їх основі приватних  підприємств  або  різних товариств.

Роздержавлення включає комерціалізацію державних підприємств, що проходить паралельно з їх приватизацією.

 

Комерціалізація державних підприємств - це передання їхньому керівництву прав повного господарського ведення майнових відносин цих підприємств.

Це сприяє перетворенню державних підприємств на повноцінних суб’єктів ринку, які самостійно визначають свою техніко-економічну, виробничу, збутову і цінову політику.

Приватизація - перетворення державноївласності на інші форми і види  власності через продаж, передання або їх поєднання.

Під час здійснення приватизації державні підприємства і організації можуть бути перетворені на такі форми власності: змішану, колективну, акціонерну,  кооперативну  власність з участю іноземного капіталу.

Приватизація в Україні грунтується на принципах:

 • законності;
 • надання    пільг    на   придбання    державного    майна              членам     трудових    колективів підприємств, що приватизуються;
 • забезпечення соціальної захищенності та рівності прав громадян України у процесі приватизації;
 • пріоритетного права громадян України на придбання державного майна;
 • безоплатного передання частки державного майна кожному громадянину України;
 • повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про всі дії щодо приватизації.

ЕТАПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 1. етап (1992-1994) - етап приватизації на основі індивідуальних проектів. Було приватизовано 11 тис. підприємств і організацій.

 

 1. етап (1995-1998) - етап масової приватизації. Змінили форму власності 40,4 тис. малих підприємств та близько 10 тис. великих і середніх на основі проведення приватизаційних аукціонів.

 

 1. етап (з 1999р.) - етап індивідуальної (за окремими проектами) грошової приватизації переважно великих об’єктів

 

 Контрольні питання

 1. Чим відрізняються роздержавлення і приватизація?
 2. Що таке розподіл прав власності?
 3. Яка структура власності у змішаній економіці?
 4. У чому полягає сутність інтелектуальної власності?
 5. Поясніть, як здійснюється роздержавлення власності.
 6. Охарактеризуйте шляхи приватизації.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора