A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема: Загальна характеристика СУБД MICROSOFT ACCESS.

Дата: 20.11.2020 10:15
Кількість переглядів: 994

Тема уроку: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБД MICROSOFT ACCESS.

Опрацювати лекцію, зробити опорний конспект.

 

Лекція: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБД MICROSOFT ACCESS.

     У СУБД MS Access підтримується реляційна модель даних, орієнтована на роботу з таблицями баз даних, формами, запитами, звітами, макросами, модулями.

Таблиці баз даних створюються користувачем для збереження даних, які стосуються об'єктів предметної області.

Форми призначені для введення, перегляду та коректування взаємозв'язаних даних у базі в зручному вигляді, який може відповідати звичайному вигляду документу.

Запити створюються користувачем для вибирання потрібних даних з однієї або кількох взаємозв'язаних таблиць. За допомогою запиту можна також відновити, вилучити або добавити дані в таблицю чи на основі існуючих таблиць створити нові.

Звіти призначені для формування вихідного документа, що виводиться, як правило, на друкування.

Макроси містять опис дій, які мають бути виконані у відповідь на деякі події. Кожна дія реалізується макрокомандою.

Модулі містять програми, складені мовою Visual BASIC, які можуть розроблятися користувачем для реалізації нестандартних процедур під час створення додатків.

Під час роботи з названими об'єктами безліч Майстрів MS Access допомагають користувачеві виконати роботу. Майстри дають змогу створювати одну з типових баз даних, нові форми, запити, звіти, аналізувати таблиці баз даних і т. д.

Система управління базами даних Microsoft Access є додатком, що входить до складу програмного комплексу Microsoft Office. Її запуск проводиться з ОС Windows вибором і запуском програми MS Access. Після запуску на екрані монітора з'являється вікно Microsoft Access.

Структура вікна відповідає прийнятим в ОС Windows правилам оформлення і складається з таких основних елементів:

  • рядка заголовка, що містить кнопку виклику системного  меню    заголовка  з ім'ям додатка, кнопки мінімізації (“Свернуть”), максимізації (“Развернуть”) і закриття (“Закрыть”) вікна;
  • рядка меню, що містить команди для виконання різних операцій;
  • стандартної панелі інструментів, панелі інструментів для виконання робіт у кожному з режимів бази даних;
  • робочого поля MS Access;
  • рядка станів, в якому в разі готовності Access може прийняти команду користувача, про що видається повідомлення “Готово”.

На передньому плані у вікні системи  знаходиться вікно створення та відкриття бази даних.

Одна з основних переваг СУБД Access  полягає в  тому,  що вона має  прості та зручні засоби обробки кількох таблиць. Далі розглядатимемо роботу з двома таблицями бази даних, зображених на мал.

У СУБД перших поколінь для кожної таблиці створювався свій файл бази даних.

Для спільного використання таблиць у цих СУБД застосовують спеціальні програми (утиліти). Потім для спільного використання таблиць почали застосовувати спеціальні команди, які мають виконуватись перед початком роботи з базою даних для так званого зв'язування таблиць.

Пізніше спробували зберігати у одній базі даних кілька таблиць з описом зв'язків між ними. Прикладом такої СУБД є FoxPro. Але тільки у СУБД Access з'явилися зручні та наочні засоби зв'язування таблиць, які зберігаються в одному файлі.

Зберігання кількох таблиць у одній базі даних має цілий ряд переваг. До основних з них належать:

 1. Можливість розподілу даних за таблицями згідно зі змістом  даних. Наприклад, у першій таблиці зберігаються звітні дані вчителів, у другій — їхній тижневий розклад, а в третій — відомості про позаурочну діяльність.
 2. Табличне, тобто модульне, подання даних дозволяє модернізувати кожну таблицю окремо.
 3. Редагування даних в одному місці бази призводить до автоматичного їх редагування в іншому місці. Наприклад, якщо в таблиці “Список” стирається запис із прізвищем "Кірін Т.В.", то відповідно запис буде стерто і в таблиці «Консультація”.

В системі Access є різні способи управління даними: система меню, панелі інструментів, контекстне меню, указчик миші та ін.

СУБД Access має значну  кількість спеціальних програм, які отримали назву “майстри”. Є Майстер таблиць, майстер форм і т.д. Майстри здійснюють діалог з користувачем, в процесі якого визначаються дані, необхідні для розв’язування відповідної задачі.

Система Access має зручні способи копіювання рядків, стовпців і фрагментів однієї таблиці до іншої. Можна отримувати повні копії таблиць чи їх структур. Таблицю однієї бази даних можна перенести до іншої бази даних.

Access має розвинену систему запитів, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць. Користувач може задавати умови запиту, відповідно з якими з бази  вибирається визначені дані та формується нова таблиця.

Access може видавати на екран дані не тільки у вигляді таблиць, але й у вигляді інших форматів (форм). Є три види стандартних форм, які будуються автоматично.

Широко використовуються звіти. Звіт багато в чому схожий на форму. Його використовують при виведенні документів на друк. Принципова різниця між формою і звітом у тому, що формати звітів відповідають стандартним форматам паперу.

Система Access має потужну довідкову  систему. Для отримання допомоги необхідно встановити курсор миші на кнопці зі знаком запитання і клацнути по її лівій клавіші. Поряд із вказівкою миші з’явиться збільшений знак запитання. Установивши мишу на об’єкті, за яким хочемо отримати допомогу, клацаємо лівою клавішею миші. В результаті з’явиться вікно з конкретною допомогою.

Кнопка зі знаком запитання є також у головному меню системи. Якщо клацнути мишею по цій кнопці, то з’явиться список команд, у тому числі команда Создание справки. Після виконання цієї команди з’явиться вікно, в якому вказано, як і яку довідкову інформацію можна отримати.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора