A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №13 Тема: Аналіз продуктивності праці

Дата: 20.10.2021 10:53
Кількість переглядів: 1739

21.10.2021

 

Урок №13

 

Тема: Аналіз продуктивності праці

 

 

Трудомісткість продукції - показник, що характеризує затрати робочого часу на виробництві одиниці або всього обсягу виготовленої продукції.

 

Трудомісткість є питома і технологічна.

 

Питома трудомісткість - це загальні витрати людино - годин на продукцію.

 

Технологічна трудомісткість - це витрати нормованого часу основних робітників - відрядників на виробництво продукції.

 

Між показниками трудомісткості та продуктивності праці існує обернено пропорційний зв'язок - за зниження трудомісткості продуктивності праці зростає, і навпаки.

 

Скорочення затрат робочого часу на виробництво одиниці продукції безпосередньо впливає на величину середнього динного виробітку робітників.

 

Рівень і динаміка годинної продуктивності праці зазнають постійного впливу інтенсивних факторів.

 

Інтенсивні фактори забезпечують зниження трудомісткості виготовлення продукції і відповідний рівень виконання норм виробітку.

 

До них відносять:

-кваліфікаційний, професійний рівень робітників;

-технічну і енергетичну озброєність праці;

-механізацію та автоматизацію технологічних процесів за впровадження прогресивної техніки, технології, матеріалів;

-організацію нормування праці;

-застосування у виробництві комплектуючих виробів;

-поліпшення якості структури, асортименту продукції, удосконалення організації виробництва та управління.

 

У процесі аналізу трудомісткості вивчається її динаміка, причини зміни її величини і вплив на продуктивність праці.

 

Динаміку та вплив зміни величини трудомісткості на продуктивність праці робітників можна простежити, використовуючи показник питомої трудомісткості в розрахунку на 1000 грн. продукції (таблиця 1)

 

 

Таблиця 1. Аналіз трудомісткості продукції

Показник

Минулий період

Звітний період

Зміна показника,%

 

 

за планом

фактично

план до минулого року

факт до минулого періоду

факт до плану

1. Обсяг продукції, тис. грн.

35597

45597

60644

128,1

187,2

146,2

2. Відпрацьовано всіма робітниками, люд. -год.

980008

1096005

1096204

111,8

111,9

100,01

3. Питома продуктивність на 1000 грн. люд. -год. (ряд. 2: ряд 1) ·1000

27530,6

24036,8

16448,7

87,3

59,7

68,4

4. Середньогодинн. виробіток кожного робітника, грн. (ряд1:ряд2)

0,036

0,042

0,061

116,7

169,4

145,2

 

Наведені в таблиці 1 дані показують, що питома трудомісткість знизилась проти минулого періоду на 40,3% (100 - 59,7) за плану 12,7% (100 - 87,3).

За рахунок цього фактора було в основному забезпечене зростання годинної продуктивності праці, яка залежить від рівня трудових затрат і виконання норм.

 

Фактичний аналіз продуктивності праці

 

Продуктивність праці найважливіший якісний показник використання трудових ресурсів підприємства і головний фактор зростання обсягів виробництва продукції.

 

Вимірюється продуктивність праці двома способами: кількість продукції, випущеної до одиниці часу, або кількістю часу, затраченого на виготовлення одиниці продукції.

Під час аналізу обчислюють годинну, денну і місячну продуктивність праці одного працюючого або одного робітника.

 

Перші два показники визначаються як відношення обсягу товарної продукції до загальної кількості відпрацьованих усіма робітниками людино - годин і людино - днів, а інші - як відношення того самого обсягу до середньоспискової чисельності робітників або всіх працівників.

 

Продуктивність праці характеризується вартісними, трудовими та натуральними показниками.

Найуніверсальніша система її вимірників є грошовий вимірник, який може бути використаний на будь-якому підприємстві чи галузі виробництва.

Аналізуючи продуктивність праці в динаміці, товарну продукцію необхідно перерахувати в порівняних цінах, що певною мірою забезпечить можливість об'єктивного аналізу затрат праці на виготовлення продукції.

 

Одним із основних факторів, що впливає на продуктивність праці, є використання робочого часу.

 

Зменшення втрат робочого часу і нераціональних його витрат веде до зростання продуктивності праці, ліпшого використання трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат.

 

Основним джерелом даних для аналізу використання фонду робочого часу є форма 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу".

 

Використання робочого часу аналізується за допомогою таких показників:середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період;середня тривалість робочого дня.

 

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період, характеризує тривалість робочого періоду в днях.

 

На цей показник впливають такі фактори:

-втрати робочого часу і в тому числі прогули;

-невиходи з дозволу або з ініціативи адміністрації;

-масові невиходи на роботу;

-кількість днів чергової відпустки;

-кількість вихідних і святкових днів, кількість днів тимчасової непрацездатності, відпустки у зв'язку з навчанням.

 

Тривалість робочого дня робітника залежить від таких факторів:

-величини нормативно встановленого робочого тижня;

-часу простого тижня; часу надурочної роботи;

-часу простою протягом робочої зміни;

-неповного робочого часу;

-часу інших скорочень робочого дня;

-передбачених законодавством.

 

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих за звітний період днів і годин одним працюючим і одним робітником, а також за інтенсивністю використання робочого часу.

Під час аналізу необхідно визначити відхилення фактичних показників від планових або від аналогічних показників минулих періодів і встановити конкретні причини можливих відхилень.

Такий аналіз потрібно проводити, щодо кожної категорії працівників, кожного підрозділу і щодо підприємства в цілому за звітний період і в динаміці.

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

Дайте відповіді на наступні запитання:
 

  1. Що таке трудомісткість продукції?
  2. Дайте визначення питомій та технологічній трудомісткості?
  3. На що впливає скорочення затрат робочого часу?
  4. Що забезпечують інтенсивні фактори?
  5. Дайте визначення продуктивності праці?
  6. Якими способами вимірюється продуктивність праці?
  7. Якими показниками характеризується продуктивність праці?
  8. Який фактор впливає на продуктивність праці?

 

Домашнє завдання: Дайте письмові відповіді за запитання, зробіть фото на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net , або Viber


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора