A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №54 Тема: Облік використання прибутку.

Дата: 23.10.2021 11:05
Кількість переглядів: 210

25.10.2021 року

 

Урок №54

 

Тема: Облік використання прибутку.

Основним узагальнюючим показником діяльності підприємства є чистий прибу­ток.

У ринкових умовах максимізація чистого прибутку – головне завдання фінан­сового менеджменту.

Різниця між різними видами доходів і прибутків (кредит рахунка 79 «Фінансові результати») і різними видами витрат (дебет рахунка 79 «Фінансові результати») є кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства.

Таким чином, якщо кре­дитовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший за дебетовий, то на суму різниці – обліковуеться нерозподілений прибуток звітного періоду. У випадку, якщо дебетовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший від кредитового обо­роту, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, то таке під­приємство має непокриті збитки.

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, що отриманий за пев­ний період і підлягає розподілу.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» призначений для об­ліку нерозподілених прибутків або непокритих збитків. Кредитове сальдо рахунка означає наявність нерозподіленого прибутку, дебетове – непокритих збитків.

Напрями розподілу нерозподіленого прибутку визначаються власниками під­приємства або їхніми уповноваженими органами згідно з установчими документами. Нерозподілений прибуток може розподілятися у вигляді дивідендів власникам акцій акціонерних товариств у розмірах, що обумовлені установчими документами та збо­рами акціонерів. Одним з головних завдань фінансового менеджменту акціонерних товариств є пошук оптимальних шляхів розподілу прибутку. Важливим принципом є забезпечення можливості реінвестування прибутку. Іншими напрямами розподілу прибутку є: поповнення статутного капіталу, створення резервного капіталу, нараху­вання частини премій за облігаціями тощо. Крім того, прибуток є основним фінансо­вим джерелом реалізації соціальних програм.

Використання прибутку в поточному періоді відображається за дебетом субра­хунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Первинними документами обліку використання прибутку слугують довідки та розрахунки бухгалтерії. Аналітичний облік за субрахунком 443 «Прибуток, використаний у звітному пе­ріоді» ведеться за напрямами використання. За всіма аналітичними позиціями облік ведеться наростаючим підсумком з початку року.

Кореспонденцію рахунків з обліку нерозподіленого прибутку показано в табл. 14.2.

Таблиця 14.2.

Кореспонденція рахунків з обліку нерозподіленого прибутку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

  1.  

Відображається використання прибутку на збільшення резервного капіталу

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

43 «Резервний капітал»

  1.  

Відображається використання прибутку на збільшення статутного капіталу

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

40 «Статутний капітал»

  1.  

Відображається використання прибутку на збільшення пайового капіталу

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

41 «Пайовий капітал»

  1.  

Відображається списання частини нерозподіленого прибутку, використаного у звітному періоді на виплату дивідендів акціонерам

441 «Прибуток нерозподілений»

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

  1.  

Відображається нарахування дивідендів акціонерам за результатами звітного періоду

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

  1.  

Відображається операція покриття збитків звітного періоду за рахунок резервного капіталу

43 «Резервний капітал»

442 «Непокриті збитки»

  1.  

Відображається операція покриття збитків звітного періоду за рахунок іншого вкладеного капіталу

422 «Інший вкладений капітал»

442 «Непокриті збитки»

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

Домашнє завдання: Зробіть фото конспекту на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net , або Viber


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора