A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема: Сутність фінансів та їх види.

Дата: 30.11.2020 11:06
Кількість переглядів: 1170

Тема уроку: Сутність фінансів та їх види.

Опрацювати лекцію, зробити опорний конспект.

Фінанси – це економічна категорія Сутність фінансів як економічної категорії полягає в тім , що фінанси завжди мають грошову форму вираження. Фінанси відбивають процес руху грошей у готівковій і у безготівкової формах, крім того , рух усіх інвестиційних цінностей , що заміняють у якийсь визначений момент часу кошти ( цінні папери, дорогоцінні метали, об'єкт вкладення капіталу).

У суспільстві в різні періоди і на різних рівнях його розвитку, починаючи з підприємств і закінчуючи всім суспільством у цілому , виникає необхідність створення й використання різних грошових фондів, яки грошових би направлялися на рішення соціальних програм у суспільстві, на здійснення капітальних і фінансових вкладень, реалізацію різних державних програм. Сукупність економічних відносин , що виникають між державою, регіонами, галузями, підприємствами й окремими громадянами у зв'язку зі створенням і використанням грошових фондів прийнято вважати фінансовими.

Фінанси – це система грошових відноси, що виникає в при формуванні й використанні централізованих і нецентралізованих грошових фондів і при утворенні грошових коштів.

Фінанси – це економічна категорія, яка відображає створення та використання грошових фондів у процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Фінансові відносини реалізуються у таких діалектичних формах(види фінансів):

  • Фінанси держави;

  • Фінанси суб’єктів господарювання; національно-державні фінанси

  • Фінанси домогосподарств;

  • Міжнародні фінанси.

Між грошовими фондами й коштами мається визначене розходження.

Кошти означають гроші, що знаходяться в повному розпорядженні суб’єктів господарської діяльності й громадянина, і використовувані ними вільно, без усяких обмежень.

Під грошовими фондами розуміється частина грошей, що відокремилася, що має цільове призначення і відносну самостійність функціонування. Наприклад , амортизаційний фонд , фонд фінансового резерву, фонд заробітної плати, Централізований Пенсійний фонд, фонди соціального страхування й інші.

Фінанси як об’єктивне явище тісно пов’язані з життєдіяльністю людини, умовами господарювання та розвитком суспільства загалом. Задоволення різноманітних потреб суспільства у межах національної держави є надзвичайно важливим завданням, яке значною мірою реалізується за допомогою фінансів як вартісного інструменту розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Необхідність існування фінансів як історичної та економічної категорії зумовлена низкою факторів, головними з яких є:

  • наявність товарного виробництва і розвиток товарно-грошових відносин;

  • виникнення та функціонування держави;

  • дія об’єктивних економічних законів.

Розвиток товарного виробництво та товарно-грошових відносин зумовили ускладнення господарських зв’язків між суб’єктами господарювання, виникнення та функціонування системи ринків, зростання конкурентної боротьби в різних формах як за ринки збуту, так і за інвестиційні ресурси, передові технології , інформацію, знання, досвід. Поява грошей як вартісного еквівалента спричинила зміни у формуванні та використанні ресурсів державної скарбниці з натурально-речової на грошову. Зміна суспільно-політичних устроїв. Економічних систем суттєво вплинула на функції держави, частку державного сектора, державне управління, а отже , і на фінанси загалом.

Фінанси є продуктом еволюції суспільних відносин , а однією з передумов їх виникнення і розвитку є наявність інституту держави. Фінанси - це історична категорія. Фінанси також є об’єктивно існуючою категорію, оскільки впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання і саме тому мають об’єктивний характер та належать до базисних категорій.

З усієї сукупності грошових відносин фінансові відносини мають такі ознаки, що діють тільки в сукупності :

По перше, фінанси – грошова категорія, адже вони завжди мають грошову форму вираження. Реальний рух грошей є обов’язковою умовою виникнення та існування фінансів, проте треба розуміти, що не всі грошові відносини можна вважати фінансовими. Грошові відносини за своїм змістом і складом значно ширші фінансових.

У системі фінансових відносин не прийнято вважати фінансами грошові ресурси, які обслуговують роздрібний товарообіг , оплату побутових, комунальних , транспортних і інших послуг, а також купівлю-продаж між окремими членами суспільства , а також гроші , які виступають об'єктом дарування чи спадщини. Не вважається фінансовими кредитні відносини, ціноутворення.

Наприклад, коли робітник одержує заробітну плату за свою працю , то - це відносини між роботодавцем і робітником – не фінанси. Але якщо зі своєї зарплати робітник платить податки, то це вже сфера фінансів. Коли робітник купує продукти харчування , то це не фінанси . а відносини купівлі-продажу. Грошові відносини по своєму складі трохи ширше фінансових , тому що воно охоплюють крім процесу розподілу ще і процеси обміну й споживання в суспільстві. Інший приклад. Підприємство бере в банку кредит для виробничих потреб . Це грошові відносини , а не сфера фінансів. Але якщо це підприємство одержує бюджетне фінансування ( на розвиток виробництва) , то це вже фінанси.

Гроші і фінанси різко відрізняються друг від друга по своєму змісті й по функціям, які вони виконують . Фінанси являють собою відносини, зв'язані з обігом грошей, тобто вони мають значення похідної від грошей.

Гроші виконують зовсім інші функції , чим фінанси. Вони є мірою вартості, засобом обміну і платежу, засобом нагромадження й збереження вартості, виконують роль світових грошей. Основна ж функція фінансів розподільна , котра полягає в тім, що держава через систему фінансів – державний бюджет, спеціальні урядові фонди , державний кредит , державне страхування , місцеві фінанси, фінанси підприємств – перерозподіляє основну частину національного доходу країни з метою регулювання економічних процесів у суспільстві , розвитку виробництва, рішення соціальних програм, удосконалювання міжнародних відносин .

По-друге, фінанси опосередкують нееквівалентні грошові відносини. Більшість грошових відносин у суспільстві носять еквівалентний характер, тобто рух грошей завжди супроводжується зустрічним рухом чи товару послуг . При фінансових відносинах рух грошей не супроводжується товарним еквівалентом. Єдине виключення з цього правила – покупка цінних паперів , емітованих державою.

По-третє, фінанси - це розподільча категорія. З усіх стадій суспільного відтворення фінанси , як економічна категорія , обслуговують тільки стадію розподілу. За допомогою фінансів здійснюється розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту. Тобто за допомогою фінансів відбувається відокремлення у складі виручки від реалізації коштів для відшкодування матеріальних витрат, фонду оплати праці, амортизаційних фондів тощо. Через податки та обов’язкові платежі у розпорядження держави вилучаються частина доходів суб’єктів господарювання і населення. Це відносини перерозподілу вже розподіленого суспільного продукту. У той час , як грошові відносини по своєму складу трохи ширше фінансових , тому що вони охоплюють крім процесу розподілу ще і процеси обміну й споживання в суспільстві.

В четверте, фінанси – ресурсоутворююча категорія, тому що фінанси завжди пов’язані з формуванням та використанням фінансових ресурсів., тобто грошових коштів . які утворюються в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фонди фінансових ресурсів створюються на підприємствах, у галузевих органах управління, а також на загальнодержавному рівні і використовуються за цільовим призначенням ( державні цільові фонди, резервні фонди. Фонд виплати дивідендів тощо).

Якщо грошові відносини двох чи більш суб'єктів мають всі вищевказані ознаки, то це вже фінанси.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора