A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема уроку: Якість і конкурентоспроможність продукції.

Дата: 13.01.2021 11:50
Кількість переглядів: 682

Тема уроку: Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).

Опрацювати лекцію, зробити опорний конспект у зошит.

Лекція на тему: Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).

Тестові завдання:

1. Сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення – це:

а) конкурентоспроможність продукції;

б) позиціонування продукції;

в) якість продукції;

г) сертифікацією продукції;

д) диверсифікація продукції.

2. Показники якості продукції, що відображають кілька властивостей одиниці продукції одночасно, − це:

а) комплексні;

б) одиничні;

в) диференційовані;

г) загальні.

3. Які з наведених показників якості належать до функціональних?

а) потужність і швидкодія;

б) надійність (довговічність);

в) ергономічність;

г) естетичність;

д) ресурсоємність виробництва.

4. Не є загальним показником рівня якості всієї сукупності продукції, яку виготовляє підприємство:

а) частка принципово нових (прогресивних) виробів у загальному їхньому обсязі;

б) коефіцієнт оновлення асортименту;

в) частка продукції, на яку одержано сертифікати якості;

г) рівень експлуатаційних витрат часу й коштів.

5. Документи, що регулюють діяльність кожного виробничого процесу; складові одиниці, норми, вимоги і методи в сфері розробки й організації виробництва виробів; технологічні процеси, норми і вимоги до них; обмеження за застосовуваною номенклатурою матеріалів, деталей; форми і методи управління є

а) стандартами;

б) сертифікатами якості;

в) ліцензіями;

г) патентами;

д) технічними умовами підприємства.

6. Конкурентоспроможність продукції – це:

а)сукупність споживчих властивостей виробу, що характеризують міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції;

б) сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення;

в) сукупність властивостей виробу, що характеризують міру задоволення конкретної потреби споживачів;

г) сукупність технічних властивостей виробу, що характеризують міру задоволення конкретної потреби проти аналогічної продукції.

7. Який метод оцінювання якості заснований на використанні одиничних параметрів аналізованої продукції і бази порівняння, їх зіставленні:

а) комплексний метод;

б) диференційований метод;

в) об’єктивний метод;

г) органолептичний метод;

д) змішаний метод.

8. Під стандартизацією розуміють:

а) застосування узгодженої системи прогнозування і планування необхідного рівня якості виробів;

б) застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі;

в) сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини;

г) застосування різних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі.

9. Основними видами нормативно-технічної документації є:

а) стандарти й технічні умови;

б) галузеві стандарти;

в) державні стандарти;

г) міжнародні стандарти ІSО;

д) усі відповіді правильні.

10. З нижченаведених одиничних показників якості продукції виберіть економічні:

а) безвідмовність роботи;

б) можливий термін використання;

в) продуктивність;

г) рівень експлуатаційних витрат часу й коштів.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора