A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок № 37-38 Тема: Лабораторно-практична робота №5-6 "Нарахування амортизації на основні засоби"

Дата: 27.11.2020 12:18
Кількість переглядів: 893

Урок № 37 30.11.2020, Урок № 38 07.12.2020

 

Урок №37-38

 

 

Лабораторно-практична робота №5-6

 

Тема: Нарахування амортизації на основні засоби

 

 

У процесі використання об’єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації.

Об’єктом амортизації є всі основні засоби, крім землі.

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

П(С)БО 7 визначає амортизацію – як систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість основних засобів, яка амортизується – це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

У свою чергу, ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід враховувати:

·   очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

·   очікуваний фізичний і моральний знос;

·   правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори, наприклад, закінчення терміну оренди цього активу.

·  На практиці при надходженні основних засобів буває важко або неможливо визначити їх ліквідаційну вартість. У такому випадку або, коли ліквідаційна вартість об’єкта становить несуттєву суму, зазвичай вважають, що ліквідаційна вартість об’єкта дорівнює нулю.

Метод амортизації об’єкта основних засобів обирається підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання, і обов’язково має бути зафіксованим в наказі про облікову політику.

У П(С)БО 7 наведені такі методи амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів):

·   прямолінійний;

·   зменшення залишкової вартості;

·   прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується);

·   кумулятивний;

·   виробничий.

Розглянемо на прикладі застосування різних методів нарахування амортизації:

 

 

Вправа №1

Підприємство придбало верстат первісною вартістю

30 000 грн. і розраховує використовувати його протягом 8 років, після чого розібрати його на запасні частини, сума яких, за попередньою оцінкою, може скласти 2 000 грн., а витрати, пов’язані з розбиранням, можуть скласти 500 грн.

Завдання: Розрахуйте суму, що амортизується.

 

Вправа №2

Підприємство придбало виробниче устаткування початковою вартістю 330 000 грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1 600 000 од. Ліквідаційна вартість устаткування після його експлуатації за попередньою оцінкою може скласти 10 000 грн. Очікуваний термін корисного використання складає 4 роки.

 

Завдання 1: Нарахуйте амортизацію прямолінійним методом протягом 4 років в таблиці №1

Таблиця №1

Рік

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Завдання 2: Нарахуйте амортизацію виробничим методом протягом 5 років в таблиці №2, якщо виробнича ставка амортизації = (330 000 – 10 000)/1 600 000 = 0,2 грн./од

Таблиця №2

Рік

Фактичний обсяг виробництва

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Завдання 3: Нарахуйте амортизацію методом подвійного зменшення залишкової вартості протягом 4 років в таблиці №3, якщо річна норма амортизації устаткування складає : 100% : 4 роки = 25%

Таблиця №3

Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

 

 

 

 

330 000

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4: Нарахуйте амортизацію кумулятивним методом протягом 4 років в таблиці №4, строк корисного використання об’єкта дорівнює 4 роки. Тоді сума років дорівнює 4+3+2+1=10.

Таблиця №4

Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

 

 

 

 

330 000

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: Зробіть фото виконаних вправ Практичної роботи №5-6 , завдань до них та надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора