A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема: Стандартні типи діаграм та їх призначення.

Дата: 30.10.2020 13:19
Кількість переглядів: 6147

Тема уроку: Стандартні типи діаграм та їх призначення.

Опрацювати лекцію, зробити конспект.

Діаграма – засіб наглядного представлення введених на робочому листі цифр, які називаються – даними. Дані можуть знаходитися на одному листі, декількох листах робочої книги і, навіть, в декількох робочих книгах. Діаграма зв’язана з даними, т.б. при зміні даних змінюється відповідно і діаграма.

Існує безліч різних типів діаграм – від простих лінійних, які зустрічаються дуже часто, до спеціальних, які призначені для наукових та інженерних областей діяльності.

Діаграми поділяються на стандартні та нестандартні.

Стандартні типи діаграм та їх призначення

Гістограми - найбільш розповсюджений тип діаграм. Вони зручні для відображення дискретних даних. Можна застосовувати різну кількість рядів даних (вони виводяться різними кольорами чи заповнюються різними узорами). Шкала значень відображується у вигляді вертикальної вісі. Існує сім підтипів гістограм Exsel, які найбільш розповсюджені.

Звичайна гістограма (рис. 1)

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 1

Гістограма з накопиченням – гістограма, де стовпчики, які відносяться до однієї категорії (але до різних рядів даних), надбудовуються один над одним у вигляді стовпчика. Така діаграма ілюструє зміну різних видів речей у сумі у часі (рис. 2).

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 2

 

Нормована гістограма з накопиченням – гістограма де стопка стовпчиків нормована на 100 відсотків. Така гістограма призначена для відображення зміни співвідношення різних видів речей у сумі в часі (долю кожної одиниці у сумі) (рис. 3).

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 3

Всі ці гістограми можна представляти у об’ємному вигляді.

Лінійна діаграма – це, по суті, гістограма, яка повернута на 900 за часовою стрілкою. Перевага застосування лінійних діаграм полягає у тому, що на них легше розташувати мітки категорій. Лінійна діаграма може складатися з різної кількості наборів даних. Крім того, лінійні діаграми можуть бути представлені у вигляді стопок по направленню зліва направо. Існує шість типів таких діаграм в Exsel.

Стандартна лінійна діаграма - гістограма, яка повернута на 900 за часовою стрілкою (рис. 4).

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 4

 

Лінійна діаграма з накопиченням – стопка горизонтальних смужок, яка ілюструє різні ряди даних. Стовпчики такої діаграми з’єднуються зліва направо.

Лінійна нормована діаграма з накопиченням  лінійна діаграма у вигляді стопки, нормована на 100%.

Всі лінійні діаграми можна представляти у об’ємному вигляді.

Графіки  один з самих розповсюджених типів діаграм. Вони дуже часто застосовуються для представлення великої кількості неперервних даних. Наприклад, при відображення об’єму продажів у вигляді графіку гарно видно тенденцію їх змін з часом.

Звичайний графік (рис. 5)

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 5

 

Графік з накопиченням – в якому ряди даних розташовані у вигляді стопок.

Нормований графік з накопиченням  в якому набори даних розташовані у вигляді стопок та нормовані на 100 відсотків.

Графік з маркерами даних – в якому точки даних позначені маркерами.

Графік з накопиченням з маркерами даних – в якому точки даних позначені маркерами та ряди даних розташовані у вигляді стопок.

Нормований графік з накопиченням та маркерами даних – в якому точки даних позначені маркерами та ряди даних розташовані у вигляді стопок та нормовані на 100 відсотків.

Кругова діаграма – її корисно використовувати для відображення пропорції або частини чогось відносно цілого. Кругова діаграма будується тільки для одного ряду даних та ефективна при невеликій кількості даних. У круговій діаграмі можна відділити сектор для зосередження уваги саме на ньому.

Звичайна кругова діаграма (рис. 6)

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 6

 

Об’ємна кругова діаграма – звичайна кругова діаграма з ефектом трьохмірного зображення.

Кругова діаграма з вторинною круговою діаграмою або гістограмою – це кругова діаграма, в якій один з секторів сам представлений у вигляді кругової діаграми або гістограми. Підтипи діаграм з вторинною круговою діаграмою та вторинною гістограмою дозволяють відобразити другу діаграму, яка пояснює один з секторів кругової діаграми (рис. 7).

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 7

 

Розрізана кругова діаграма – звичайна кругова діаграма з одним або декількома вирізаними секторами.

Об’ємна розрізана кругова діаграма – звичайна кругова діаграма з одним або декількома вирізаними секторами з ефектом трьохмірного зображення.

Крапкова діаграма  ще один розповсюджений тип діаграм. Вони відрізняються від інших типів діаграм тим, що по двох осях такої діаграми відкладаються значення. При побудові крапкової діаграми має велике значення порядок даних. Як правило, крапкові діаграми застосовуються у науковій та інженерних областях діяльності. Даний тип діаграми часто використовується щоб показати взаємозв’язок між двома змінними величинами, як правило, фактор часу є несуттєвим (рис. 8).

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 8

 

Існує п’ять підтипів таких діаграм в Exsel.

Крапкова діаграма – крапкова діаграма з маркерами крапок даних без ліній.

Крапкова діаграма з згладженими лініями – крапкова діаграма з маркерами крапок даних, які з’єднані лініями.

Крапкова діаграма з згладженими лініями без маркерів даних – крапкова діаграма без маркерів крапок даних, які з’єднані лініями.

Крапкова діаграма з відрізками прямих – крапкова діаграма з маркерами крапок даних, які з’єднані відрізками прямих ліній.

Крапкова діаграма з відрізками прямих без маркерів даних – крапкова діаграма без маркерів крапок даних, які з’єднані відрізками прямих ліній.

Діаграма з областями – схожа на розмальований різними кольорами графік. На відміну від графіків, які відображають ступінь зміни, діаграма з областями дозволяє визначити об’єм та значимість змін. Стопки рядів даних дозволяють представити вклад кожного ряду даних в загальну суму (рис. 9).

 

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 9

 

Існує шість підтипів таких діаграм в Exsel.

Діаграма з областями – звичайна стандартна діаграма з областями.

Діаграма з областями з накопиченням – стандартна діаграма з областями, дані якої розташовані у вигляді стопок.

Нормована діаграма з областями з накопиченням – стандартна діаграма з областями, дані якої розташовані у вигляді стопок та нормовані на 100%.

Існує ще 3 види цих діаграм у трьохвимірному вигляді кожна.

Кільцева діаграма – схожа на кругову діаграму, але, на відміну від неї, може представляти декілька рядів даних. Існує два підтипи кільцевих діаграм – стандартна та розрізана – у якої вирізані сектори (рис. 10).

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 10

 

Лепескова діаграма – має окрему вісь для кожної категорії, при цьому всі осі виходять з її центру. Значення точок даних відмічаються на відповідній вісі, а лініями позначаються всі значення одного ряду даних. Існує три підтипи лепесткових діаграм в Exsel: - проста лепесткова, з маркерами, заповнена – в якої зафарбовані внутрішні області.

Поверхнева діаграма – відображає декілька рядів даних у вигляді поверхні. При побудові цього типу діаграм Exsel застосовують різні кольори для ідентифікації значень, а не рядів даних. Кількість кольорів, які використовуються визначаються ціною основних ділень вісі значень. Існує чотири підтипи поверхневих діаграм в Exsel: - об’ємна поверхнева, каркасна поверхнева (прозора у вигляді каркасу), контурна (показує вигляд зверху) та каркасна контурна (показує у вигляді каркасу вигляд зверху).

В Exsel існує ще ряд стандартних діаграм:

пузиркова - використовуються для представлення фінансової інформації, даних маркетингових обстежень;

біржова - використовується для відображення курсу акцій на біржі;

циліндрична, конічна та пірамідальна – застосовуються замість лінійних діаграм або гістограм.

Нестандартні типи діаграм та їх призначення

 

При умові, що не один тип стандартних діаграм не підходить для відображення даних, то можна застосовувати нестандартні діаграми – це одна з стандартних діаграм, яка відформатована певним чином.

Блоки з областями – повернута об’ємна діаграма з областями, яка відмінно підходить для зрівняння даних.

Вирізані сектори – об’ємна кругова діаграма на чорному фоні, яка гарно виглядає на весь екран.

Гістограми і області – змішана діаграма, яка об’єднує гістограму та діаграму з областями та використовується одна вісь категорій.

Гладкі графіки – гладкі графіки з лініями.

Голуба кругова – кругова діаграма на голубому контрастному фоні, всі сектори виділені, гарно виглядає на весь екран.

Графік і гістограма – змішана діаграма, яка будується на одній вісі категорій.

Графік і гістограма 2 – змішана діаграма, яка будується на одній вісі категорій, проте має дві вісі – для гістограми та графіку.

Графіки (2 вісі) – графік з двома вісьма.

Дерев’яна – лінійна гістограма на зеленому фоні, стовпчики якої заповнені узором, гарно виглядає на весь екран, та інші.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора