A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок 17. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів.

Дата: 31.01.2021 13:20
Кількість переглядів: 15673

04.02.2021

Завдання:

 1. Опрацювати матеріал за силками:
 2. Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=VUnu9NWCTw0

 1. презентацію

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-osnovni-dzerela-antropicnogo-zabrudnenna-gruntiv-ihni-naslidki-237515.html

 1. посилання на підручник

https://history.vn.ua/pidruchniki/sobol-biology-and-ecology-11-class-2019-standard-level/53.php

 §50 стр.192-195

 1. Створити опорний  конспект теми та робота з таблицею.

За допомогою таблиці визначте сутність та причини найпоширеніших екологічних проблем літосфери.

 

Екологічні проблеми літосфери

Назва

Сутність

Причини

Деградація ґрунтів

 

 

Ерозія ґрунтів

 

 

Забруднення важкими металами

 

 

Радіоактивне забруднення

Засолення ґрунтів

 

 

 

 

Записати конспект та заповнити табл., сфотографувати та надіслати на електронну пошту anuta.halangot@gmail.com або на Viber 0666 10 30 24 З приміткою групи, вказати прізвище та ім’я.

 

1. ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ – надходження фізичних агентів, хімічних речовин й організмів, що змінюють властивості ґрунтів і порушують їхні функції.

1) Особливості їхнього забруднення визначаються тим, що ґрунти – це біокосне тіло природи:

 1) має структурні живу й неживу фази;

 2) складається з органічних речовин, мінералів, води й повітря;

3) чинниками його формування є гірські породи й мінерали, вода, рельєф, повітря, тепло;

4) вирізняється такою властивістю, як родючість.

2) Основні забруднювачі ґрунтів.

Найпоширенішими полютантами є хімічні речовини:

 • пестициди – отрутохімікати для боротьби з бур’янами (гербіциди), комахами (інсектициди), кліщами (акароциди), грибами (фунгіциди), для скидання листя перед збиранням врожаю (дефоліанти);
 • мінеральні добрива, що їх вносять для компенсації біогенних елементів (здебільшого N, K, P);
 • сполуки важких металів (переважно Pb, Cd, Sn, Hg);
 • компоненти газодимових викидів (діоксини, феноли);
 •  нафта і нафтопродукти (бензин, мастильні матеріали);
 • радіонукліди.

3) Види забруднень ґрунтів

 • Найнебезпечніший вид забруднення ґрунтів – хімічне.
 • Спостерігаються порушення біогеохімічного кругообігу азоту й нітрогенне забруднення ґрунтів.
 • Біологічне забруднення, пов'язане із накопиченням (бактеріальні добрива), масовим розмноженням (хвороботворні бактерії, збудники мікозів, личинки комах-шкідників), розвитком (стадії гельмінтів), появою нових мікроорганізмів, порушенням складу біоти редуцентів. Так, у надто забруднених ґрунтах збудники тифу і паратифу можуть зберігатися впродовж півтора року, тоді як у незабруднених – лише протягом двох-трьох діб. Ще одним видом біозабруднення є поширення алергенних видів рослин-бур’янів.
 • Суттєвим є й механічне забруднення ґрунтів залишками будівельних матеріалів, азбесту, битого скла, кераміки.

 

4) Основні джерела забруднення ґрунтів.

 • Сільське господарство, що широко використовує добрива і пестициди.
 • Радіоактивні елементи можуть потрапляти в ґрунт і накопичуватися в ньому внаслідок викидів промислових підприємств, аварій на АЕС.
 • Поблизу великих центрів чорної і кольорової металургії ґрунти забруднено сполуками важких металів.
 • Автотранспорт є серйозним джерелом свинцевого забруднення.
 • Теплоенергетика спричиняє появу сажі та незгорілих речовин, що викидаються в атмосферу.

 

2. НАСЛІДКИ АНТРОПІЧНОГО ВПЛИВУ НА ГРУНТИ

1) Зменшення площ земель, придатних для землеробства відбувається внаслідок:

 • урбанізації,
 • відведення земель під будівництво,
 • транспортні мережі,
 • водосховища,
 • сміттєзвалища,
 •  добування корисних копалин у відходах гірничодобувної промисловості.

2) Деградація ґрунтів – це поступове погіршення її властивостей, що супроводжується зменшенням вмісту гумусу і зниженням родючості.

Чинниками деградації ґрунтів є:

 • неправильне землекористування;
 • знищення екосистем;
 • забруднення відходами;
 • зміни кліматичних чинників.
 •  втрата гумусу (органічна складова ґрунтів),
 • ерозія, забруднення,
 • вторинне засолення,
 • заболочування,
 • спустелювання.

Так, у світі майже 33 % ґрунтів втратили родючість, а в Україні кількість забруднених і малопродуктивних ґрунтів сягає 15 млн гектарів, при цьому за останні 130 років склад гумусу в  чорноземах зменшився на 30 %.

3) Основними екологічними проблемами у відносинах «людина – ґрунт» є:

 • ерозія ґрунтів – руйнування і знесення верхніх, найбільш родючих горизонтів ґрунту під дією вітру (вітрова ерозія), потоків води (водна), перевипасання (пасовищна), зрошення (іригаційна), оранки (агротехнічна);
 • забруднення важкими металами – це потрапляння й накопичення в ґрунті металів у концентраціях, що є вищими від фонових. Це спричиняє зниження рН, зменшення кількості корисних бактерій (наприклад, бульбочкових бактерій або актиноміцетів), збільшення кількості хвороботворних грибів, зменшення кількості корисних ґрунтових комах, червів та ін.
 • радіоактивне забруднення – це потрапляння й накопичення в ґрунті радіонуклідів (Цезій-137, Стронцій-90, Калій-40) у концентраціях, що є вищими від фонових;
 • засолення – процес накопичення в ґрунтах легкорозчинних солей (хлоридів, сульфатів і карбонатів). Це явище може бути наслідком підвищеного вмісту їх у корінній породі й подальшим винесенням у ґрунт або тривалого накопичення в умовах високого випаровування вологи з розташованих близько від поверхні ґрунтових вод.

 

3. ОХОРОНА ГРУНТІВ

 • Найважливішим заходом збереження ґрунтів є правильне формування культурного агроландшафту.
 • У кожній екосистемі має бути своє, науково обґрунтоване співвідношення між полем, лісом, луками, болотами, водоймами.
 • Організація й дотримання сівозмін.
 • Перехід на прогресивні форми обробітку землі, ефективні та легкі машини й механізми, скорочення повторного обробітку ґрунту, перехід на безплужний обробіток.
 • Впровадження органічного (біологічного) землеробства без застосування отрутохімікатів і неякісних мінеральних добрив.
 •  Застосування методу фіторемедіація. Цей метод полягає в тому, що рослинне коріння всмоктує пестициди й розкладає шкідливі речовини. Застосування фітотехнологій може не лише зменшити рівень забруднення довкілля стійкими органічними ксенобіотиками, а й повернути рекультивовані землі в систему землекористування та аграрного виробництва.


Для захисту ґрунтів від ерозій здійснюють лісомеліоративні (полезахисні смуги, насадження навколо ставків), гідротехнічні (водозатримувальні вали), агротехнічні (залуження багаторічними травами, скріплення


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора