A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок 10. Види забруднення, їхні наслідки для природних та штучних екосистем та людини. Критерії забруднення довкілля.

Дата: 29.10.2021 13:30
Кількість переглядів: 3641

04.11.2021

Завдання:

  1. Опрацювати матеріал за силками:
  2. Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w

https://www.youtube.com/watch?v=Fsy8Tfy-rdw

https://www.youtube.com/watch?v=4eNtC0qQM6U

 

  1. презентацію

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidi-zabrudnennya-hni-naslidki-dlya-prirodnih-i-shtuchnih-ekosistem-ta-lyudini-147025.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vidi-zabrudnennya-111442.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-vidi-zabrudnennya-hni-naslidki-dlya-prirodnih-i-shtuchnih-ekosistem-ta-lyudini-153464.html

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-suchasni-ekologichni-problemi-u-sviti-ta-v-ukra-ni-151749.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-ekologichni-problemi-v-sviti-ta-ukra-ni-160986.html

  1. посилання на підручник

https://history.vn.ua/pidruchniki/sobol-biology-and-ecology-11-class-2019-standard-level/46.php

https://pidruchnyk.com.ua/1244-biologi-11-klas-sobol.html §47 стр.180-183

  1. Створити опорний  конспект теми

 

 

Записати конспект та заповнити табл. за темою, сфотографувати та надіслати на електронну пошту anuta.halangot@gmail.com або на Viber 0666 10 30 24 З приміткою групи, вказати прізвище та ім’я.

 

Забруднення довкілля - зміна кількісних і якісних характеристик довкілля внаслідок надходження до нього або утворення в ньому фізичних, хімічних чи біологічних чинників, які негативно впливають на стан навколишнього природного середовища та життєдіяльність людини.

За характером походження виділяють природне та антропогенне забруднення довкілля. Природне забруднення виникає внаслідок потужних природних процесів (виверження вулканів, лісові пожежі, вивітрювання, масове розмноження комах тощо) без будь-якого впливу людини. Антропогенне забруднення є результатом діяльності людини й інколи за масштабами впливу переважає природне. Природне або антропогенне забруднення спричинене впливом забруднювачів - фізичних, хімічних або біологічних чинників, які потрапляють у навколишнє середовище або виникають у ньому в кількості, більшій за звичайну, а також таких, які не знешкоджуються в екосистемах унаслідок перебігу природних фізико-хімічних чи біологічних процесів.

Основні види та чинники забруднення довкілля

Механічне

Фізичне

Хімічне

Біологічне

Сміття побутове, відходи побутові, органічний і неорганічний пил, сажа, смолянисті речовини

Теплове, шумове, електромагнітне, світлове, радіаційне випромінювання

Хімічні речовини: оксиди, кислоти, солі важких металів, пестициди, нітрати, пластмаси, синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР)

Біотичне, мікробіологічне, продукти генетичної інженерії

До яких видів забруднення найбільш уразливі екосистеми вашої місцевості?

ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ - міра відповідності навколишнього середовища і природних умов потребам людей та інших організмів.

Забруднення, особливо антропогенного походження, спричиняє гостру екологічну кризу, зумовлену деградацією об'єктів навколишнього середовища. Для оптимізації взаємодії людини з природою важливо проаналізувати стан навколишнього природного середовища, оцінити потенційні можливості біосфери до самовідновлення, визначити різні типи впливів на природні екосистеми. У зв'язку з цим важливим є означення поняття якості довкілля.

Вплив деяких хімічних забруднювачів на здоров'я людини

Карбон(ІІ) оксид (чадний газ)

Унаслідок взаємодії з гемоглобіном крові утворює карбоксигемоглобін, що може призвести до погіршення гостроти зору, роботи серця та легенів, порушення дихання і навіть смерті

Вуглеводні (бензин, метан)

Мають наркотичну дію, викликають головний біль, запаморочення

Плюмбум

Викликає головний біль, анемію, нервові розлади, пологові дефекти, затримку фізичного та психічного розвитку

Пестициди

Мають канцерогенний вплив, спричинюють ушкодження печінки, порушення ембріонального розвитку

Нітрати

Викликають утруднення дихання, підвищують дитячу смертність, унаслідок хімічних перетворень утворюються канцерогенні сполуки

Радіонукліди

Мають канцерогенний вплив, призводять до мутацій

Які висновки мо можемо зробити згідно поданої в таблиці інформації?

Види забруднення атмосфери. 

Забруднення атмосферного повітря за джерелом проходження бувають природними (викликані природними процесами) та антропічними (викликані викидом різних забруднювальних речовин у результаті діяльності людини) . За площею поширення розрізняють три типи атмосферного забруднення. Перший - місцевий, для якого характерний великий уміст речовин на малих територіях (район, місто). Другий - регіональний, за якого забруднення поширюється на значний простір. Третій - глобальний, за якого відбувається поступове накопичення екологічних і кліматичних змін планетарного масштабу. Забруднення викликають забруднювачі, які розрізняють за агрегатним станом: тверді (пил, сажа, смолисті речовини тощо), рідкі (кислоти, луги, солі) та газуваті (оксидиКарбону, Нітрогену, Сульфуру та вуглеводні). Саме газуваті забруднювачі становлять 90 % загальної маси речовин, що надходять в атмосферу.

Забруднення атмосфери - надходження різних за походженням і хімічним складом забруднювачів у кількостях і концентраціях, що змінюють склад і властивості повітряних мас, шкідливо впливають на організми.

 Забруднення довкілля – це надходження в навколишнє середовище речовин та енергії, що призводить до порушення структури й функцій біосистем.

Забруднення може статися внаслідок дії чинників:

природних (землетруси, виверження вулканів, зсуви);

антропогенних (забруднення атмосферного повітря, водойм, ґрунту, екосистем).

Основними антропогенними забруднювачами є:

хімічна промисловість,

металургія (чорна та кольорова),

сільське господарство,

енергетика (нафтопереробні заводи, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС),

транспорт (передусім автомобільний).

 Забруднювачем (полютантом) є будь-який фізичний агент, хімічна речовина або біологічний вид, котрий потрапляє в довкілля чи виникає у ньому в кількості, що виходять за межі звичайної наявності.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора