A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема уроку: «Загальна характеристика програми «1С:Підприємство»»

Дата: 01.11.2021 13:49
Кількість переглядів: 1183

Тема 5. Автоматизована обробка облікової інформації за допомогою програм «1С: Підприємство» .

Тема уроку 5.1: «Загальна характеристика програми «1С:Підприємство»»

    

План лекції

1. Загальна характеристика програми «1С: Предприятие».

2. Основні режими роботи та компоненти програми

 

1. Загальна характеристика програми «1С: Предприятие».

«1С: Предприятие» – програмний засіб, призначений для вирішення широкого кола задач по автоматизації підприємств різних видів діяльності.

Конфігурація 1С «Бухгалтерский учет для Украины» – типовий представник програм із сімейства 1С. Вона призначена для вирішення кола завдань по веденню бухгалтерського обліку.

            Широке поширення програма набула починаючи з версії «1С:Підприємство 7.7», вона так сподобалася споживачеві, що незважаючи на появу конфігурацій під «1С:Підприємство 8» для України ще в 2008 році, в 2017 році її все ще використовують близько 10% українських компаній. спільного ринку програм 1С:Підприємство в Україні. Поточна версія програми «1С:Підприємство 8.3», при її створенні розробники особливу увагу приділяли технологіям для експлуатації програми через мережу Інтернет і тепер окрім роботи в режимі Розподіленої інформаційної бази (РІБ) у версії 8.3 з'явилася можливість повноцінної роботи програм 1С:Підприємство в режимі клієнта та Web клієнта.

Набір програм «1С: Предприятие 7.7» є універсальною програмою автоматизації діяльності підприємства, яка використовується для будь-яких розрізів економічної діяльності підприємства, в тому числі й різних ділянок бухгалтерського обліку. Програма «1С: Предприятие 7.7» має компонентну структуру.

«1С: Предприятие 7.7» є складовою частиною системи програмі "«1С: Предприятие 7.7»  - її компонентою. Всього існує три основні компоненти:

«1С: Предприятие 7.7»

« 1С: Оперативный учет 7.7»;

«1С:Расчет7.7».

«1С: Предприятие 7.7» - це програма для ведення бухгалтерського обліку, що може застосовуватись на підприємствах різних форм власності та видів діяльності. Класифікаційні ознаки, програми наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Ознаки програми «1С: Бухгалтерия 7.7» та їх характеристика

№ з/п

Класифікаційна ознака

Характеристика ознак

1

Клас програм

Універсальна бухгалтерська програма (міді-бухгалтерія)

2

Призначення

Для ведення бухгалтерського обліку

3

Група споживачів

Невелика чисельність персоналу бухгалтерії

4

Об'єкт обліку

Малі та середні за розміром підприємства різних галузей діяльності

5

Спосіб реалізації облікових функцій

Перевага надається введенню операцій за шаблонами та за допомогою документів

6

Комплексність виконання функцій

Інтегрована програма зведеного обліку

 

В програмі також реалізовані можливості ведення на одному робочому місці бухгалтерського обліку декількох підприємств, ведення обліку паралельно в декількох робочих планах рахунків, багатовимірного та багаторівневого аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку.

 

2. Основні режими роботи та компоненти програми

 

Система «1С: Предприятие» може працювати в таких режимах:

«Конфигуратор» призначений для налагодження програми,для зміни структури даних (налагодження аналітичного обліку, створення форм документів та звітів і програмування алгоритмів облікових розрахунків). Використовується головним бухгалтером та спеціалістом з налагодження програми.

«1С: Предприятие» (режим користувача) призначений для безпосереднього використання створеного настроювання в роботі з метою введення, обробки, збереження і видачі зведеної інформації про діяльність підприємства.

«Отладчик» призначений для пошуку та усунення помилок при роботі певної конфігурації програми. Використовується програмістами.

+«Монитор» призначений для здійснення контролю дій користувачів щодо зміни облікових даних або параметрів налагодження, які фіксуються і запам’ятовуються програмою. Використовується головним бухгалтером або аудитором (контролером).

Програма «1С:Підприємство 8» складається із двох компонентів Середовище розробки (Конфігуратор) та Конфігурацій (прикладні рішення).

 
Конфігурації (прикладні рішення):

 
Компонента бухгалтерського обліку - включає функціонал для ведення повного бухгалтерського обліку на підприємстві з отриманням результуючої звітності: оборотний сальдовий відомості за рахунками, балансу та звіту про фінансові результати, регламентованої звітності. Має спрощений спосіб ведення заробітної плати, обліку виробничих операцій, торгової діяльності.
Компонента торгівля склад - має можливості для організації роботи в оптовій та роздрібній торгівлі: облік складу, облік продажів, облік взаєморозрахунків, ціноутворення, акції знижки.
Компонента управління взаємовідносинами з клієнтами дає можливість: накопичувати корисну інформацію про клієнтів, розділяти клієнтську базу на сегменти, реєструвати взаємодії з ними, проводити масові розсилки.

 
Компонента зарплата кадри дозволяє проводити розрахунок зарплати будь-якої складності, вести кадровий облік співробітників, будувати програми мотивації, навчання та атестації співробітників.
Компонента облік виробництва – дозволяє планувати та враховувати виробничі операції, оцінювати завантаження виробничого обладнання, розраховувати попередню та фактичну собівартість випуску продукції.
Компонента фінансовий облік - дозволяє управляти фінансовим станом підприємства у вигляді складання різного роду бюджетів та контролю їх виконання.
Компонента робота з документами — дозволяє вести документообіг підприємства в електронній формі: завантажуючи різноманітні документи підготовлені текстовими процесорами або відскановані, до програми, привласнювати їм вихідну нумерацію, підтримує процеси узгодження та затвердження документів.

 

Середовище розробки (Конфігуратор)

Основне призначення середовища розробки «1С:Підприємство 8» – прискорена розробка фінансово-економічних додатків. Багато дій з розробки прикладного рішення здійснюються засобами конфігурування та за допомогою численних помічників, що значною мірою прискорює та спрощує розробку конфігурацій. Всі об'єкти конфігурації зібрані на одній панелі у вигляді деревоподібної структури, що дозволяє швидко знайти і відредагувати потрібний компонент. Конфігуратор містить ряд прикладних об'єктів специфічних для даної галузі знань:
- прикладний об'єкт Довідники - містить однотипні набори даних, наприклад список контрагентів, номенклатури, основних засобів.
- об'єкт конфігурації Регістри відомостей - зручно використовувати для зберігання даних, які згодом змінюються / оновлюються, наприклад цін на товари, норма запасів товарів на складі підприємства.
- регістри накопичення - використовуються для накопичення оперативної інформації по операціях підприємства, наприклад залишки та обороти товарів на складах, продажу товарів, інформація по взаєморозрахунках з контрагентами.
- об'єкти конфігурації План рахунків, Регістри бухгалтерії - застосовуються для розробки та настроювання плану рахунків підприємства, обліку бухгалтерських проводок.
- компоненти конфігурації Плани видів розрахунків, Регістри розрахунків — використовуються для обробки даних, що періодично розраховуються, наприклад розрахунок зарплати, нарахування амортизації основних засобів.

 
- прикладні об'єкти Бізнес-процеси, Завдання - використовуються для структурування робочих процесів на підприємстві, постановки та маршрутизації завдань для співробітників компанії.
- механізм конфігурації «1С:Підприємство 8» Cхема компонування даних - при розробці звітів дозволяє задавати тільки загальні відомості про нього та початковий вигляд, при роботі в прикладному рішенні користувач може самостійно змінювати склад і форму даних, встановлювати угруповання та сортування, виділяти / підсвічувати необхідні рядки звіту за встановленими ним умовами.
1) На основі поданої лекції зробити опорний конспект.

2) На основі лекції заповнити схему 1 Два компонента програми «1С:Підприємство 8».  (Програма «1С:Підприємство 8» складається із двох компонентів)

схема 1. Два компонента програми «1С:Підприємство 8»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора