A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема уроку: «Знайомство з програмою, функціональні можливості»

Дата: 01.11.2021 13:57
Кількість переглядів: 196

Тема 5. Автоматизована обробка облікової інформації за допомогою програм «1С: Підприємство» .

Тема уроку 5.2: «Знайомство з програмою, функціональні можливості»

План лекції

1. Загальні відомості про програму « 1С:бухгалтерія»

2. Функціональні можливості

1. Загальні відомості про програму « 1С:Бухгалтерія»

Щоб завантажити програму, у головному меню операційної системи виберіть Пуск ? Програми ? 1С Підприємство ? 1С Підприємство. Внаслідок цього з'явиться діалогове вікно Запуск 1С: Підприємства.

У розділі Інформаційні бази діалогового вікна Запуск 1С: Підприємства виберіть варіант 1С:Бухгалтерія. Типова конфігурація. З'явиться головне вікно програми 1С:Підприємство - Бухгалтерський облік 
1С: Бухгалтерія є універсальною системою автоматизації ведення бухгалтерського обліку. Вона може підтримувати різні системи обліку, різні методології обліку, використовуватись на підприємствах різних типів діяльності.
У системі «1С:Бухгалтерія» основні особливості ведення обліку задаються (налаштовуються) у конфігурації системи. До них відносяться основні властивості плану рахунків, види аналітичного обліку, склад і структура довідників, документів, звітів і т.д.
Основними об'єктами типової конфігурації 1С: Бухгалтерії є: 
Константи - постійні (умовно-постійні) величини. Константи зберігають інформацію, яка змінюється чи змінюється досить рідко: назва організації, її поштову адресу тощо.
План рахунків - це список рахунків бухгалтерського обліку, на яких групуються відомості про майно та зобов'язання організації. План рахунків визначає структуру бухгалтерського обліку організації. План рахунків можна відкрити, вибравши команду План рахунків меню Операції.
Нормативна та довідкова інформація, яка використовується при роботі з програмою, зберігається у довідниках. Доступні довідники використовують команди меню Довідники.
Введення в довідники інформації, як правило, провадиться користувачем у процесі роботи з програмою. Водночас деякі довідники постачаються вже заповнені необхідною інформацією. Наприклад, довідник Податки та відрахування вже містить перелік основних податків та ставки цих податків.
Кожен журнал дозволяє працювати з документами, що належать до одного з розділів обліку: облік основних засобів, облік матеріалів, банк, каса тощо.
Документи, які реєструють господарські операції спільні для різних розділів обліку, наприклад Послуги сторонніх організацій, розміщуються в журналі Документи загального призначення.
Документи, які не можна однозначно віднести до будь-якого розділу обліку, містяться в журналі Інші. Цей журнал можна відкрити, вибравши команду Журнали документів меню Операції.
Крім того, у програмі існує журнал Загальний документ, який дозволяє працювати з усіма документами, незалежно від їх приналежності до конкретних розділів обліку.
Для відображення даних про господарську діяльність організації у бухгалтерському обліку використовуються бухгалтерські операції. Кожна операція містить одну або кілька проводок.
Для отримання підсумкової інформації в різних розрізах типової конфігурації використовуються звіти. Для доступу до звітів типової конфігурації є команди меню Звіти.
Звіти поділяються на 3 види:
- стандартні;
- спеціалізовані;
- регламентовані.

 

Стандартні звіти призначені для отримання узагальненої та деталізованої інформації з будь-яких розділів бухгалтерського обліку. За допомогою стандартних звітів можна отримувати синтетичну та аналітичну інформацію про залишки та обороти за будь-якими рахунками та субрахунками з плану рахунків у сумовому та кількісному вимірнику. Стандартними звітами у типовій конфігурації є: оборотно-сальдова відомість, шахівниця, картка рахунку, картка субконто та інші.
До спеціалізованих звітів у типовій конфігурації ставляться: касова книга, книжки продажу та покупок, звіт про курси валют тощо. буд. Спеціалізовані звіти спрямовані на конкретний розділ бухгалтерського обліку.
Регламентованими звітами в 1С:Бухгалтерії називаються звіти, призначені передачі в податкову інспекцію, позабюджетні соціальні фонди, органи статистики. Регламентованими звітами є баланс та додатки до нього, розрахунки податків, розрахункові відомості до фондів.
Набір регламентованих звітів щокварталу оновлюється фірмою "1С" та поширюється серед зареєстрованих користувачів програми.

2. Функціональні можливості

Функціональні можливості програми достатньо розширені. Проте програмний продукт купується лише з тим функціоналом, в якому підприємство відчуває потребу.

В залежності від цілей автоматизації виокремлюють такі функції:

 • управління ефективністю роботи підприємства;
 • проведення аналізу результативності виконаної роботи;
 • облік оперативної діяльності;
 • ведення регламентованого обліку;
 • складання звітності.

Помилково вважати, що програма 1С:Підприємство є ідеальним інструментом лише для бухгалтерів.

Функціональні можливості програми дозволяють керівникам володіти актуальною і корисною інформацією. Спираючись на отримані дані, керівнику вдається правильно оцінювати виробничі можливості, приймати ефективні рішення відносно:

 • планування фінансової діяльності;
 • збуту товарів;
 • прогнозування продажів.

Функціонал програми дозволяє також вести ефективне управління виробничими запасами, відстежувати і регулювати рух товарів, здійснювати приймання замовлень, вести контроль їх виконання.

Функція системи «Регламентований облік і звітність» орієнтована на бухгалтерів. Завдяки такому функціоналу здійснюється ефективне ведення бухгалтерського і податкового обліку.

Таки програмний продукт дозволяє бухгалтерам виконувати безпомилковий розрахунок заробітної плати з максимальною швидкістю.

Співробітники бухгалтерії вітають такий програмний продукт, оскільки він дозволяє за мінімальних часових витрат складати бухгалтерську і податкову звітність.

 • ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів;
 • облік автоматизованих та неавтоматизованих торгових точок;
 • облік товарів;
 • управління процесами виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт;
 • облік руху грошових коштів;
 • кадровий облік та управлінський розрахунок заробітної плати;
 • ведення обліку необоротних активів;
 • формування фінансових звітів, наприклад: Звіт про прибутки та збитки;
 • звіти для ФОП на спрощеній системі оподаткування.

 

1) Опрацювати лекцію

2) Зробити опорний конспект


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора