A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

ЛПР 14: "Робота в текстовому процесорі Word. Форматування сторінок. Колонтитули. Колонки. Параметри сторінок. Форматування абзаців".

Дата: 20.10.2021 14:35
Кількість переглядів: 295

Практична робота № 14

Тема 4. Технології комп’ютерної обробки інформації

Тема уроку: Робота в текстовому процесорі Word. Форматування сторінок. Колонтитули. Колонки. Параметри сторінок. Форматування абзаців.

Мета уроку:

Навчальна: Практично розглянути та закріпити роботу в текстовому процесорі Word. Форматування сторінок. Параметри сторінок. Колонтитули. Форматування абзаців.

Розвиваюча: Розвивати навики систематичного самоконтролю. Створити емоційний настрій і збудити інтерес до засвоєння нових знань, самостійного вирішення проблем

Виховна: Виховувати свідому дисципліну. Виховувати бережливе відношення до обладнання і майна майстерні.

Тип уроку: Урок оволодіння знаннями, уміннями, навичками.

Метод проведення: практичний.

 

Хід роботи

 

Вправа 1. Створіть текстовий документ, наведений нижче:

Розділ 1. Конфлікт

Конфлікт (суперечка)  в більшості випадків може розглядатися як один з важелів управління колективом. Конфлікт – це суперечка, що назріла в колективі, а джерелом будь-якого розвитку є суперечності, зіткнення протилежних тенденцій і сил. Звичайно, щоб конфлікт відігравав позитивну роль, ним потрібно керувати.

Розділ 2. Види конфліктів

Конфлікти діляться на: емоційні (причина таких конфліктів особисті риси характеру учасників або їх психологічна несумісність); ділові (найчастіше виникають через розподіл прав і відповідальності в колективі).

Розділ 3. Учасники конфліктів

Найчастіше учасниками конфлікту стають: некеровані особи, без самоконтролю, що не вміють планувати поступки та нехтують їх наслідками; дуже точні і принципові люди, що характерні добросовісним ставленням до роботи, сумлінністю, високі вимоги до себе вони переносять на оточення, що і є причиною конфлікту та ін.

Розділ 4. Неформальні групи

Часто в колективі виникають неформальні групи, що близькі не лише через службові відносини. Така група дуже впливає на своїх членів.  Людина, що є членом групи знаходиться під впливом двох керуючих дій – зі сторони групи і зі сторони керівника.

Розділ 5. Успіх

Найдоцільніше завоювати прихильність лідера групи, спертися на його авторитет, зробити його союзником. Слід розуміти, що керувати – означає створити такі обставини і ситуацію, в якій з необхідністю буде отримано запланований результат.

 Завдання:

 1. Змініть шрифт документу на 18 та проведіть нумерацію сторінок: вверху сторінки з вирівнюванням по центру. Формат -1-, -2-, -3-...
 2. Проведіть розбиття документу таким чином, щоб новий розділ був з нової сторінки.

Вправа 2. Введіть наступний текстовий документ:

Науково-технічна творчість – це з точки зору багатьох міркувань чисто індивідуальний процес і його символом можна вважати одинокого, сивого алхіміка в захаращеній інструментами лабораторії або молодого чоловіка, що дні і ночі сидить згорбившись за комп’ютером, гарячково переглядаючи варіанти вирішення проблеми.

На щастя це не так. Біля 70 % всіх винаходів у світі – це результат колективної роботи, а кількість людей, які професійно працюють в інституціях, що орієнтовані на дослідну і винахідницьку діяльність невпинно росте.

В подальшому під означенням “колектив”, ми будемо розуміти мікрогрупу людей з властивою їй структурою, взаємовідносинами і розподілом ролей.

Специфіка творчості вимагає того, щоб в колективі були люди, які при розв’язуванні задач грають різні ролі. Наприклад, один із співробітників – “генератор ідей”, другий – “критик”, третій – “організатор”, четвертий – “виконавець”, п’ятий – впроваджує результати і т.д.

Оскільки при розв’язуванні якоїсь науково-технічної задачі завжди зустрічаються різнорідні проблеми, то склад колективу теж повинен бути різноманітним – це називають принципом гетерогенності.

Крім цього в колективі повинен забезпечуватися принцип сумісності (неантагоністичності) членів, тобто формуватися такий стиль взаємовідносин, при яких жодні життєві колізії і наукові суперечки не призводять до дестабілізації роботи колективу.

Завдання:

 1. Задайте параметри сторінки: на закладці Поля задайте верхнє та нижнє поля – по 2 см, ліве – 3см, а праве 2,5 см; орієнтація – книжкова.
 2. На закладці Розмір паперу встановіть розмір паперу А5.

 

Вправа 3. Введіть наступний текстовий документ:

Вітамін Е значно швидше розкладається в тілі у курців. Дослідження, проведене в університеті штату Орегон, показало, що в плазмі крові у курців вміст вітаміну Е скорочується на 13% швидше, ніж у некурящих.

Ще швидше концентрація вітаміну падає в тканинах організму. Вітамін Е є важливим антиоксидантом. Його недолік призводить до пошкодження тканин токсинами і вільними радикалами, що може вести до розвитку раку. Тому кращим людям необхідно збільшити кількість вітаміну Е, одержуваного з їжею.

Однак вітамін Е міститься в основному в жирній їжі, яку в боротьбі із зайвою вагою часто виключають з дієти. Це веде до систематичної нестачі вітаміну Е у багатьох людей.


 Міститься вітамін Е в рослинному маслі, авокадо, маргарині, соняшникових насінні, жирній рибі, яйцях, фундуку, пластівцях до сніданку з непросіяного борошна і в шпинаті.

Завдання:

1.Установіть відступ абзацу абзацу 5см.

   • Встановіть курсор у перший рядок форматируемого абзацу.
   • Встановіть покажчик миші на верхній трикутник горизонтальної лінійки.
   • Натисніть ліву кнопку миші і перетягніть трикутник в потрібне положення.

2.Установіте ширину абзацу 15см.

 • Виділіть абзац.
 • Встановіть покажчик миші на лівий нижній трикутник лінійки.
 • Натисніть ліву кнопку миші і перетягніть трикутник в потрібне місце
 • Встановіть покажчик миші на правий нижній трикутник лінійки.
 • Натисніть ліву кнопку миші і перетягніть трикутник в потрібне місце.

3.Вирівняйте абзац.

 • Виділіть абзац.
 • За допомогою кнопок панелі інструментів Форматування встановіть вирівнювання абзацу по лівому краю.

4.Отформатіруйте абзац за допомогою діалогового вікна АБЗАЦ.

 • Виділіть абзац.
 • Виконайте команду Формат - абзац.
 •  Активізуйте вкладку Відступи та інтервали.
 •  У текстовому полі Інтервали в полі списку Перед встановіть величину відбиття перед абзацом 6пт; у полі списку Після встановіть величину відбиття після абзацу 4пт.
 • У полі списку Міжрядковий встановіть полуторну величину інтервалу між рядками.
 • У текстовому полі Відступ встановіть: зліва - 0,5 см, праворуч - 1,35 см.
 •  Натисніть ОК.

5.Установіте гарнітуру шрифту Arial Cyr.

 • Вибрати перший рядок.
 •  Виберіть команду Формат у горизонтальному меню
 • Вибрати Шрифт в спадаючому меню
 •  Встановіть гарнітуру шрифту Arial Cyr
 • Натисніть ОК

6. Встановіть розмір шрифту 16 і гарнітуру Times New Roman.

 • За допомогою панелі інструментів Стандартна виконайте вказані дії.

Вправа 4. Створіть текстовий документ, наведений нижче:

Спроби систематизувати закономірності творчого мислення відносяться ще до античних часів. Про це є згадки у працях Архімеда Сіракузького, Геракліта Ефеського, Сократа та інших філософів. Саме вони сформулювали основи евристики – науки про творче мислення, про методи творчості. Сократ вважав, що творчі задатки пробуджуються в умовах невимушеного діалогу, вільного обміну думками, який супроводжується гумором та іронією. Методи творчого мислення за Сократом полягають у доведенні понять до абсурду, висвітленні їх внутрішніх суперечностей, а також у використанні аналогій і асоціацій. Дальший розвиток евристики відображений у роботах      Р. Бекона, Г. Лейбніца та Х. Вольфа, в яких сформульовані основні правила винахідництва і наукового аналізу. Проте лавиноподібний розвиток евристики відбувся у другій половині двадцятого століття і є підстави вважати, що саме  в наш час сформувалися основні засади наук про науково-технічну творчість.

Розглянемо деякі основні поняття евристики.

Мета – бажаний результат роботи однієї особи чи колективу в межах визначеного проміжку часу.

Евристичне правило – сформульований наказ до дії, дозвіл на дію або заборона дії у даних умовах.

Евристичний прийом – декілька евристичних правил об’єднаних заданою метою.

Евристична операція – дія скерована на досягнення заданої мети.

 Завдання : Створити стиль форматування та застосувати до текстового фрагменту:

Ім’я – Суперстиль,

Розмір шрифту – 16,

Шрифт – Arial,

Курсив,

Колір шрифту – темно-зелений,

Міжрядковий інтервал – полуторний.

 

Вправа 5.  У вашому документі :

 

  - Створіть такий верхній колонтитул (Ваше ПІБ).

  - Створіть такий нижній колонтитул (Дата та час ).   

  - Вийдіть з режиму колонтитулів та перегляньте колонтитули на сторінках. Закрити.

1) Виконати практичну роботу 14

2) Виконану роботу надіслати на пошту (Galitskaya_Taxa1994@ukr.net) або Viber 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора