A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

20.11 УРОК 19. Географічна оболонка Землі.

Дата: 20.11.2020 15:03
Кількість переглядів: 983

Матеріали до уроку:

  1. Опрацювати конспект уроку.
  2. Дати відповіді на запитання ( в кінці конспекту).

1. Склад, межі та будова географічної оболонки

Географічна оболонка (ГО)— складне утворення земних сфер, що взаємодіють між собою. Зона їх контакту є у фокусі взаємодії Землі та космосу. В результаті утворюються надзвичайно складніпроцеси функціонування усього комплексу. Геосфера — найбільший ПК Землі.

ГО сферична, тому замкнута. Земна поверхня — зона найбільш активної взаємодії геокомпонентів, тому тут найбільша інтенсивність різноманітних географічних процесів та явищ. Вгору і вниз взаємодія слабшає, тобто суть явищ перестає бути географічною. Тому єдиних поглядів вчених на межігеографічної оболонки не існує. Одні вважають, що межі збігаються з межами поширення життя наЗемлі, другі — від верхньої межі атмосфери до астеносфери, треті — від тропопаузи до нижньої межіосадового покриву земної кори.

 

2. Закономірності географічної оболонки

Функціонування ГО має певні закономірності, зумовлені особливостями самої оболонки:

1) велика різноманітність речовин: три агрегатні стани, різноманітність хімічного складу, фізичниххарактеристик (густина, теплопровідність, відбивальна здатність та ін.), структури (неорганічне,органічне, біокосне);

2) різноманітність видів енергії (від Сонця, надр та ін.), їх перетворення (світлова в теплову ті ін.),нерівномірність поширення енергії (виникає рух енергії, води, повітря, хімічних елементів тощо);

3) ускладнення структури та складових внаслідок розвитку, зокрема живих організмів;

4) саморозвиток (довго зберігає стійкість, але за критичних умов переходить на новий етап розвитку). Жоден процес в географічній оболонці не зупиняється тимчасово без подальших змін. Інерційна сповільненість деяких змін («непомітність») все одно призводить до глобальних змін.

Все це зумовлює одночасно і цілісність ГО, і її дискретність (зональні та азональні комплекси).

Усі природні явища й процеси повторюються в певному ритмі (добові, сезонні, річні, багаторічні зміни), тобто характерна ритмічність. Незважаючи на різноманітність, ПК мають закономірність зміниповерхні Землі від екватора до полюсів, а в горах — з висотою, що зумовлено насамперед зональністю змін тепла й вологи, тому характерні зональність і поясність.

 

  1.  Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера

Сучасний етап зумовлений зростанням впливу людства. Людина створює нові речовини, що допоки не є включеними в процес перетворення (з огляду на час існування людства, а не геологічний).

Виділяють антропосферу. Має кілька підходів до визначення (простір, де мешкає та в який може проникати людина; простір, що перетворений людиною). Еволюція біосфери зумовила появу людини, що виявилася здатною до виробничої діяльності. Внаслідок людство трансформувало середовище свого існування. Антропосфера характеризує співіснування природних законів розвитку матерії(навколишнє середовище) та соціальних законів розвитку суспільства. Антропосфера хоч і розвивалася в різних регіонах відокремлено, самостійно, але закономірності розвитку виявилися спільними.

 

Дайте відповіді на запитання:

- Чи вважаєте ви людство особливою силою в ГО?

- Чи перестане існувати ГО у разі зникнення людства? Кому і чому найбільше загрожує активна діяльність людства з перетворення довкілля? Який прогноз ви обираєте — оптимістичний чи песимістичний? Обґрунтуйте вибір.

- Створіть якомога довший ланцюг, що демонструє взаємозумовленість процесів і явищ у ГО. Зруйнуйте або суттєво змініть одну з ланок ланцюга. Спрогнозуйте можливе утворення нового ланцюга процесів і явищ у ГО.

 

 

 Домашнє завдання

Опрацювати §8.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора