A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

практична робота на 16.10.2020 року

Дата: 15.10.2020 15:41
Кількість переглядів: 641

Практична робота

 на тему «Текстовий процесор MS Word та Засоби розробки документів»


 

 

Тема: “Текстовий процесор MSWord. Засоби розробки документів. Введення та форматуваннятексту. Застосування стилів. Створення власного стилю”

Метасформувати поняття про рівні форматування тексту в документі та елементи форматування кожного рівня, сформувати навички виконання форматування   текстових документів,застосування та створення стилів.

Хід роботи

Завдання 1. Уважно прочитайте теоретичні відомості і занотуйте у зошит необхідне. Виконайте кожне сформульоване у тексті практичне завдання.

Форматування документу. Це поняття означає надання документу такого вигляду, який відповідає певним вимогам користувача.  Розрізняють пряме форматування і форматування з використанням стилів. Пряме форматування виконують за допомогою команд головного меню Формат або кнопок панелі інструментів Форматирование:

Розрізняють такі основні рівні форматування:

 • форматування символів;
 • форматування абзаців;
 • форматування сторінок;
 • форматування розділів.

Форматування символів - це зміна форми, вигляду і розміру шрифту. Найчастіше це виконують за допомогою таких кнопок панелі інструментів Форматироние:  

- ця кнопка дозволяє вибрати гарнітуру шрифту - його загальну форму або конструкцію. Шрифти бувають із засічками на кінцях (serif), наприклад, Times New Roman, або без таких засічок (sans serif, інакше - рубаний), наприклад Arial Cyr. Перші шрифти зручніше для читання, тому вживається частіше. Шрифти також підрозділяються на пропорційні і непропорційні. Нижче наведені приклади обох типів шрифтів.

Це приклад пропорційного шрифту сімейства шрифтів  Roman, розміром 14 пунктів.

Це приклад непропорційного шрифту сімейства  шрифтів Сourier, розміром 14 пунктів. 

Як видно в наведених прикладах, у пропорційних шрифтах для кожної літери відводиться саме стільки місця, скільки потрібно в задежності від ширини цієї літері.

У непропорційних шрифтах кожній літері незалежно від її ширини відводиться однакове місце. 

Розмір шрифту вимірюється в пунктах від верхньої точки найвищої  букви до нижньої точки букви, що опускається нижче рядка (наприклад, К та у). Для довідки:

1 дюйм = 72 пунктам = 2,54 см;

 12 пунктів = 0,42 см.

Кнопка Размер  дозволяє задати розмір шрифту, кнопка  виділяє текст напівжирним шрифтом, кнопка  виділяє текст курсивом, кнопка  виділяє текст підкресленням. 

Додаткові можливості форматування шрифтів визиваються з меню Формат èШрифт, вкладки Шрифт і Интервал: (для зручності перегляду вкладок діалогового вікна Шрифт зробіть масштаб перегляду150%)

За допомогою другої вкладки текст можна ущільнити  або навпаки  встановити розрідженим, а також зорієнтувати по висоті рядка - вище або нижче рівня рядка.

Спробуйте виділити слово чи речення у цьому тексті і застосувати елементи форматування, перелічені на цих вкладках. Спостерігайте за їх виглядом у полі Образец.

Існує ще вкладка Анимация, яка дозволяє символам надати ефекту руху, з метою привернути увагу читача. У списку обирають той чи інший спосіб анімації, клацнувши на ньому,  і натискають кнопку ОК. Спробуйте виділити слово чи речення у цьому тексті і застосувати анімацію. 

Форматування абзаців. Під абзацем розуміється частина символів документа, за яким слідує маркер абзацу , який створюється натисканням клавіші Enter.

Форматування абзацу включає:

 • вирівнювання абзаців щодо поля по лівому краю (кнопка ), по центру (кнопка ), по правому краю (кнопка ), по ширині сторінки ();
 • відступи від полів сторінки зліва - повзунок  і справа – повзунок   на горизонтальній лінійці;
 • відступи тільки першого рядка абзаца (новий рядок і виступ) – верхній повзунок  на горизонтальній лінійці;
 • зміну міжрядкового інтервалу (1; 1,5; 2; Минимум; Точно; Множитель);
 • зміну відстані між абзацами.
 • контроль положення абзацу на сторінці.

Всі ці елементи форматування можна задати в діалоговому вікні Абзац (меню Формат èАбзац) і знаходяться на наступних вкладках:

Уточнити дію тієї чи іншої опції можна за допомогою “гарячої” підказки у вікні, натиснувши в правому верхньому куті діалогового вікна кнопку та клацнувши  лівою кнопкою Миші у потрібному полі (віконці).

Виділіть два абзаци цього тексту і спробуйте застосувати по черзі елементи форматування, які містяться на цих вкладках.

До елементів форматування абзацу належить Буквица. Це форматування зазвичай першого символу абзацу, яке використовують для надання тексту художнього вигляду. Щоб застосувати Буквицю в певному абзаці, потрібно виділити першу букву абзацу, далі відкрити меню ФорматèБуквица, після чого з’явиться діалогове вікно, в якому потрібно обрати стиль Буквиці, шрифт, розмір і відстань до наступного тексту абзацу, після чого натиснути Ок. Щоб відмінити форматування Буквица, потрібно її виділити в абзаці, а потім відкрити меню ФорматèБуквица, після чого в діалоговому вікні клацнути у віконці Положение  нет:

Спробуйте у цьому тексті створити Буквицю і вилучити її.

До елементів форматування абзацу належить також створення рамок та зафарбування абзацу. Для цього потрібно виділити абзац, потім відкрити меню ФорматèГраницы и заливка, після чого з’явиться діалогове вікно, в якому на вкладці Граница потрібно обрати зі списків тип границі, тип лінії, її колір, товщину тощо. На вкладці Заливка обирають колір зафарбування виділеного абзацу, клацнувши у певному віконці палітри чи натискаючи кнопку Другие цвета, яка дозволяє створити відсутній у палітрі колір.

Деякий різновид границі і зафарбування  для виділеного абзацу, а також колір тексту у цьому абзаці можна створити за допомогою кнопок на панелі Форматирование.
 

Спробуйте виділити абзац цього тексту і створити для нього границі і зафарбування.

Щоб відмінити ці елементи форматування, потрібно виділити цей абзац і вибрати за допомогою кнопок панелі Форматирование нет заливкинет границы, або у діалоговому вікні Границы и заливка вибрати такі ж  параметри.

До форматування абзаців належить також створення нумерованих, маркованих та ієрархічних списків, які будуть розглянуті у наступній лабораторній роботі.

Форматування сторінок. Форматування здійснюється автоматично з параметрами, що зберігаються в шаблоні Normal. Для їхньої зміни потрібно за допомогою меню Файл èПараметры страницы на вкладці Размер бумаги встановити розмір аркуша і його орієнтації (книжкову або альбомну), а потім на вкладці Поля встановити необхідні розміри. Щоб ці розміри діяли не тільки в поточному сеансі роботи, але в наступних, потрібно натиснути кнопку По умолчанию для внесення змін у шаблон Normal:

Подальше форматування сторінок буде здійснюватися автоматично.

До елементів форматування сторінок належить розміщення тексту в колонках, як на шпальтах газет. Щоб організувати вже створений текст у колонки, потрібно його виділити. Далі натиснути кнопку Колонки на Стандартній панелі і вибрати потрібну кількість колонок. Спробуйте виділити фрагмент тексту цієї лабораторної роботи і організувати його в дві колонки. Більш широкі можливості надає діалогове вікно Колонки (меню Формат Колонки):

Воно надає можливість точно задати розмір колонок, роздільник між колонками, розмір проміжка між колонками, кількість колонок тощо. Змінити розмір колонок і проміжок між ними можна також за допомогою маркерів колонок на інструменті Линейка. Спробуйте організувати цей текст в колонки і змінити вказані величини за допомогою інструменту Линейка.

До елементів форматування сторінок належать Колонтитули, Нумерація сторінок. Створення колонтитулів буде розглядатись у наступній лабораторній роботі. Щоб додати нумерацію сторінок в документі, потрібно виконати меню Вставка èНомера страниц, після чого з’явиться діалогове вікно, в якому потрібно задати положення, спосіб вирівнювання номера на сторінці, форматування символів та у разі необхідності встановити прапорець індикаторного перемикача Номер на первой странице, після чого натиснути ОК.

Крім того сторінки можуть  мати рамки і певний різновид оформлення , як і абзаци. Створюються шляхом використанням діалогового вікна Границы и заливка, яке відкривається з меню Формат ª Границы и заливкаªвкладка Страница.

Спробуйте застосувати оформлення сторінок.

Форматування розділів. Розділ – це структурна одиниця текстового документа, яка об’єднує певну його частину за змістом і зазвичай має свій заголовок. Щоб створити у тексті новий розділ, потрібно встановити текстовий курсор в місці кінця попереднього розділу, а потім виконати: меню Вставка èРазрыв, після чого з’явиться діалогове вікно:

У діалоговому вікні Разрыв встановити альтернативний перемикач в потрібне положення, залежно від конкретних умов і вимог до документу. При цьому будуть створені спеціальні символи для позначення початку нового розділу, які можна побачити, натиснувши кнопку Непечатаемые знаки на Стандартной панелі.

Щоб відмінити створення нового розділу, потрібно встановити на цих символах текстовий курсор і натиснути клавішу delete.

Новий розділ може мати своє форматування всіх рівнів.

Спробуйте встановити розрив розділу на цій сторінці, а потім вилучіть його.

Непряме форматування базується на використанні автоформатування та застосування стилів.

Автоформатування – це набір елементів форматування сторінок і розділів, які виконуються як одна команда. Це найпростіший і найшвидший спосіб  надання документу якісного вигляду. Для цього потрібно створити документ на базі шаблону Normal, використовуючи встановлені за замовчуванням елементи форматування, а потім виділити весь текст і виконати таку послідовність дій:

 1. Меню ФорматªАвтоформат.
 2. З’явиться діалогове вікно, в якому вказати тип документа і натиснути кнопку Ок. 

Стилем називається набір параметрів форматування, який застосовується до тексту, таблиць і списків з метою швидкої зміни їх зовнішнього вигляду. Стилі дозволяють за одну дію застосувати деякий поіменований набір елементів форматування.

Будь-який документ створюється на основі одного із стилів, що зберігається в шаблоні цього документа. За замовчуванням використовується шаблон Normal і стиль Обычный

Нижче наведений перелік  типів стилів, які можна створити і застосувати в MS Word.

 • Стиль абзацу, який повністю визначає зовнішній вигляд абзацу, тобто вирівнювання  тексту, позиції табуляції, міжрядковий інтервал, границі і зафарбування, а також може включати форматування символів.
 • Стиль символів , який  задає форматування виділеного фрагменту тексту всередині абзацу, визначає такіе параметри тексту, як шрифт і розмір тощо.
 • Стиль таблиці , який задає вигляд границь таблиці, зафарбування комірок , вирівнювання тексту в комірках, а також форматування абзаців та символів тексту.
 • Стиль списку – різновид форматування сукупності абзаців, який задає однакове вирівнювання, символи  нумерації або маркери, елементи форматування абзаців та символів для всіх елементів списку..

За допомогою команди Стили и форматирование, яка знаходиться в меню Форматè Стили и форматирование, або кнопки  панелі Форматирование можна створити, переглянути і застосувати стилі до виділених об’єктів: символів, абзацу, таблиці, списків. Поточне  форматування, застосоване до даних об’єктів, також зберігається і може бути ще застосоване. Після обрання цієї команди з’являється область задач з назвою Стили и форматирование. Виконайте  відкриття області задач Стили и форматирование.

У вікні  Форматирование выделенного  області задач Стили и форматирование стиля відображається  стиль виділеного тексту або стиль тексту, в якому знаходиться текстовий курсор.

Для зміни вигляду тексту потрібно його виділити і застосувати існуючий (вбудований) стиль, виділяючи його зі списку у вікні Выберите форматирование для применения  області задач Стили и форматирование.

Якщо потрібний стиль відсутній, то створіть його, а потім застосуйте. Для створення нового стилю виконайте такі дії:

 1. Виділіть потрібний абзац чи його фрагмент (якщо створюєте стиль символів).
 2. Натисніть кнопку Создать стиль в області задач Стили и форматирование. З’явиться діалогове вікно (див. мал. нижче) , в якому потрібно задати тип стилю, задати оригінальне ім’я, визначити стиль наступного абзацу, тип вирівнювання, границі тощо, тобто задати всі елементи форматування для відповідного типу стилю.
 3. Перегляньте вигляд тексту у віконці  зразку і, якщо таке оформлення влаштовує, натиснути кнопку Ок. Кнопка Добавить в шаблон дозволяє додати цей стиль до бібліотеки стилів цього шаблону. 

Існує можливість перевизначення стилю, яка полягає  у зміні властивостей вже існуючого вбудованого стилю. Припустимо, що при форматуванні всі заголовки в документі були вирівняні по лівому краю з використанням напівжирного шрифту Arial Narrow розміром 14 пунктів, а потім виникла необхідність змінити це форматування на вирівнювання по центру з використанням шрифту Arial Narrow розміром 16 пунктів. Для цього зовсім не вимагається заново форматувати кожний заголовок — достатньо лише змінити властивості стилю. Для цього потрібно виділити  цей заголовок (у даному прикладі), а потім відкрити контекстне меню стилю у віконці Форматирование выделенного текста в області задач Стили и форматирование і вибрати команду Изменить стиль. В діалоговому вікні Изменение стиля внести необхідні зміни. !!! При цьому слід розуміти, що якщо змінений стиль був базовим стилем, то зміняться і всі похідні від нього стилі, тому ставитись до перевизначення стилю потрібно зважено.

Існує також можливість автоматичного оновлення стилів, коли Microsoft Word відстежує зміну форматування тексту, в якому міститься деякий стиль, а потім оновлює даний стиль і відповідним чином змінює формат всіх елементів тексту, оформлених цим стилем. Автоматичне оновлення стилів рекомендується виконувати досвідченим користувачам, які вже працювали із стилями.

Для перегляду вигляду документа при вживанні до нього стилів з іншого шаблону можна використовувати бібліотеку стилів. Для цього потрібно у полі Показать  в області задач Стили и форматирование вибрати зі списку Все. При необхідності стилі можна застосовувати безпосередньо з даної бібліотеки. Крім того, можна проглянути зразки документів, в яких показано вживання стилів з вибраного шаблону, або проглянути список стилів з даного шаблону.

Існує також можливість автоматичного оновлення стилів, коли Microsoft Word відстежує зміну форматування тексту, в якому міститься деякий стиль, а потім обновляє даний стиль і відповідним чином змінює формат всіх елементів тексту, оформлених цим стилем. Автоматичне оновлення стилів рекомендується виконувати досвідченим користувачам, які вже працювали із стилями. 

Для вилучення стилю потрібно його виділити у списку стилів у вікні Выберите форматирование для применения  області задач Стили и форматирование.

Особливості форматування титульної сторінки реферату, курсової роботи тощо. У звичайному документі більшість сторінок містить матеріал, який повинен друкуватись, починаючи з самого верху сторінки і після заповнення сторінки переходити на наступну. При цьому не має значення, де саме на сторінці будуть розташовані окремі фрагменти тексту. Але в окремих випадках, і в першу чергу на титульних сторінках документів, потрібно розташувати окремі фрагменти тексту рівномірно по вертикалі сторінки. Наприклад, на титульній сторінці реферату, курсової чи дипломної роботи, потрібно розташувати такі елементи:

Міністерство освіти України

Назва навчального закладу

Назва предмету

Тема роботи та її вид (реферат, курсова робота, дипломний проект чи робота, інше)

Автор роботи

Науковий керівник  чи прізвище викладача

Місто – рік 

Для того, щоб ці фрагменти були розташовані рівномірно на сторінці, тобто на однаковій відстані як зверху, так і знизу сторінки, застосовують спеціальну можливість форматування, яка полягає у заданні  вертикального вирівнювання по центру та однакових полів, у на вкладках діалогового вікна Параметры страницы. 

Завдання 2. Уважно прочитайте і виконайте всі пункти цього практичного завдання.

1. У вашій папці MS Word, вкладеній у папку на сервері, створіть титульну сторінку реферату з обраної вами теми і дисципліни. Використайте елементи форматування за власним баченням, але дотримуючись вказаних вище особливостей цього документу. Збережіть документ з ім’ям Титульна стор..

2. Створіть файл До_пр.№10 у вашій папці MS Word, вкладеній у папку на сервері, відкрийте його.

3. Вставте в нього файл До_пр.№9, створений у попередній практичній роботі, виконавши команду: меню Вставкаª Файл, а далі знайдіть та виділіть вказаний файл і натисніть кнопку Вставить діалогового вікна Вставка файла.

4. Надайте  основному тексту такого вигляду:

4.1. Встановіть такі параметри сторінок:

 • розміри полів: ліве – 2,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см;
 • розташування – альбомне;
 • дзеркальні поля.

4.2. Основний текст розмістіть в двох колонках однакової ширини з роздільником, а заголовок – спільний для двох сторінок.

4.3. Застосуйте до всього тексту автоформатування.

5. Створіть новий розділ, вставивши в кінці попереднього розділу Разрыв раздела на следующей странице.

6. Введіть  заголовок розділу: Найважливіші події останнього тижня.

7. Створіть основний текст розділу: 20-30 речень.

8. Застосуйте до нового розділу автоформатування.

9. Пронумеруйте всі сторінки документу, починаючи з першої.

10. Задайте оформлення границь сторінок нового розділу

11. Створіть власний стиль абзацу з ім’ям Мій стиль за власними параметрами. 

Завдання 3. Складіть звіт.Захистіть виконану роботу.

 

Перелік питань до захисту практичної роботи

 1. Що таке форматування тексту?
 2. Які рівні форматування ви знаєте?
 3. Які елементи форматування символів існують у MS Word?
 4. Які елементи форматування абзаців існують у MS Word?
 5. Які елементи форматування сторінок існують у MS Word?
 6. Як збільшити розміри літер у вже набраному тексті?
 7. Як оформити текст абзацу у рамку?
 8. Як з’єднати  два абзаци в один?
 9. Як з одного абзацу, який складається з двох речень, створити два так, щоб кожне речення створювало окремий абзац?
 10. Що таке стиль?
 11. Які типи стилів використовуються у MS Word?
 12. Як застосувати стиль?
 13. Як створити новий стиль?
 14. Як застосувати автоформатування?
 15. Як створити Буквицю?
 16. Як пронумерувати сторінки?
 17. Як розмістити текст в декількох колонках?
 18. <

  « повернутися

  Код для вставки на сайт

  Вхід для адміністратора