A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №10 Тема: Облік касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів. Обробка звіту касира.

Дата: 03.11.2021 17:21
Кількість переглядів: 908

05.11.2021

Урок №10

Тема: Облік касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів. Обробка звіту касира.

 

МЕТА: Навчитись складати первинні документи по обліку касових операцій. Ознайомити з порядком відображення в обліку  касових операцій. Закріпити знання щодо документального оформлення касових операцій.

Матеріальне забезпечення : план  рахунків бухгалтерського обліку, конспекти, бланки прибуткових та видаткових касових ордерів, касова книга, журнал – ордер № 1 і відомість № 1, калькулятор.

Література: Ткаченко Н.М «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України» Лишиленко О. В. «Теорія бухгалтерського обліку.» Терентьєва Бухгалтерський облік в ринкових умовах.

 

Завдання 1

 

На підставі приведених операцій  по касі заповнити прибуткові і видаткові касові ордери, записати їх в касову книгу, проставити в звіті касира кореспондуючі рахунки по кожній операції, визначити залишок на кінець дня.  Записати дані в журнал – ордер № 1 і відомості.

Залишок по рахунку 301 “ Каса ” в національній валюті  на початок дня склав 15 грн.

 

№ пп

Документ і зміст  господарської  операції

Сума, грн.

1

Прибутковий касовий ордер № 1 отримано в банку по чеку за № 093625 для видачі зарплати – 25900 грн.

25900

2

Прибутковий  касовий ордер №  2 здано в касу завгоспом Максимовим   І.П.  залишок підзвітних сум

200

3

Видатковий касовий ордер №1 за платіжними відомостями № 1-7 виплачено заробітну плату  робітникам і службовцям

25900

4

Отримано в касу з  банку по чеку № 075142 на господарські потреби  прибутковий касовий ордер № 12

900

5

Внесено в касу дебіторську заборгованість по заробітній платі  Симоненко С. В. Прибутковий касовий ордер № 13

250

6

Видано з каси згідно видаткового касового  ордера № 17 підзвіт Шевченко  М. В.

600

7

Здано до банку залишок коштів на кінець дня  видатковий касовий ордер № 18

суму визначити

 

 

 

 

Завдання 2

 

На підставі приведених операцій  по касі: 

 

  • скласти кореспонденцію рахунків; 
  • визначити залишок на кінець дня;
  • заповнити первинні документи:
  • записати дані в журнал – ордер № 1 і відомість.

 

 

 

пп

Господарська операція

Сума, грн.

 

Залишок коштів на початок дня склав

8.00

1

Отримано по чеку № 126810 з поточного рахунку кошти на видачу зарплати

12700.00

2

Отримано грошові кошти в касу за реалізовану продукцію від покупців ( Іванова С.П.)

95.00

3

Отримано по чеку № 126811 з поточного рахунку кошти на господарські потреби

140.00

4

Видано заробітну плату робітникам

12700

5

Видано підзвіт Петрову І. С.

140.00

6

Повернуто до каси невикористану суму  Петрова

15.00

7

Здано до банку залишок коштів  в касі

?

 

Методичні вказівки. Алгоритм виконання:

 

1. На підставі господарської операції бухгалтером складаються первинні документи з обліку касових операцій: ПКО , ВКО. Заповнюються всі реквізити первинних документів . Виправлення в касових документах не можливі.

2. ПКО підписують головний бухгалтер

3. ВКО підписують керівник, головний бухгалтер.

4. В журнал господарських операцій бухгалтером в хронологічному порядку записуються проведені господарські операції в момент їх здійснення.

5. Бухгалтером складається кореспонденція рахунків – запис операції по дебету одного та кредиту другого рахунку.

6. Методика складання бухгалтерського проведення:

  • Для того щоб скласти бухгалтерське проведення та правильно визначити кореспондуючі рахунки, необхідно послідовно виконати такі «ходи мислення»: Ø У чому полягає економічний зміст господарського факту (явища або процесу), тобто операції. (Що сталося в господарстві ?)
  • Визначити об’єкти господарювання, які залучені до операції її змістом (засоби, джерела, процеси, тощо)
  • Визначити характер об’єктів за двоїстою (балансовою) характеристикою (актив чи пасив)
  • Визначити характер зміни об’єктів ( «+» або «-»)
  • Скласти бухгалтерське проведення - «дебет» і «кредит».

7. Бухгалтер ПКО та ВКО реєструє в КО-3 ?Журнал реєстрацій прибуткових та видаткових касових документів?. Передає їх касиру підприємства.

8. ПКО і ВКО, по яким проведені операції касир заносить до КО-4 ?Касова книга?.

9. В кінці дня касир підраховує суму оборотів з надходження грошей до каси та видачі із каси та підраховує сальдо на кінець дня.

10.Бухгалтер перевіряє записи в касової книзі, робить запис о кількості отриманих від касира ПКО та ВКО. Підписує.

11. Бухгалтер проведені касові документи записує в журнал №1 та відомість №1.

12. Дані журналу №1 та відомості №1 в кінці місяця бухгалтер переносить дані до Головної книги.

 

 

 

Завдання: Опрацювати текст, виконати завдання Практичної роботи письмово.

 

Домашнє завдання: Зробіть фото конспекту та на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net .

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора