A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №50 Тема: Облік інших фінансових доходів.

Дата: 21.10.2021 17:39
Кількість переглядів: 113

23.10.2021 року

 

Урок №50

 

Тема: Облік інших фінансових доходів.

Рахунок №73 “Інші фінансові доходи” призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку №72 “Дохід від участі в капіталі”.

Рахунок №73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:

№731 “Дивіденди одержані”;

№732 “Відсотки одержані”;

№733 “Інші доходи від фінансових операцій”.

На дебеті рахунка №73 “Інші фінансові доходи” відображається списання кредитового обороту на рахунок №79 “Фінансові результати”, на кредиті – визнана сума доходу.

На субрахунку №731 “Дивіденди одержані” узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку №732 “Відсотки одержані” узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку №733 “Інші доходи від фінансових операцій”, узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка №73 “Інші фінансові доходи”.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

Кореспонденція рахунків з обліку інших фінансових доходів наведена у таблиці 10.5.

Таблиця 10.5

Кореспонденція рахунків з обліку доходу від інших фінансових доходів (рах. № 73)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

 

Погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості

73 "інші фінансові доходи"

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

1

Відображається виникнення (збільшення) іншої довгострокової дебіторської заборгованості, яка не обліковується на субрах. № 161,162, зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків

183 "Інша дебіторська заборгованість”

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

2

Зменшення вартості негативного гудвілу при визнанні доходу

192 "Негативний гудвіл"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

3

Надходження грошових коштів до каси, на рахунки в банках, отримання векселя за продані товари (роботи, послуга тощо), придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, виникнення дебіторської заборгованості

  • 30 "Каса"
  • 31 "Рахунки в банках"
  • 34 "Короткострокові векселі одержані"
  • 35 "Поточні фінансові інвестиції"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

4

Визнання інших фінансових доходів, у тому числі:

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

73 "Інші фінансові доходи"

- дивідендів отриманих

731 "Дивіденди отримані"

- відсотків отриманих

732 "Відсотки одержані"

- інших доходів від фінансових операцій

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

5

Погашення заборгованості за довгостроковими позиками та переведення до поточної заборгованості

  • 50 "Довгострокові позики”
  • 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

 

6

Інші доходи від фінансових операцій, доходів майбутніх періодів; погашення, списання заборгованості постачальниками; зменшення (погашення) заборгованості підприємствами перед засновниками та учасниками; надходження від різних організацій некомерційного характеру (навчальні, науково-дослідні заклади, наймачі квартир та ін.)

  • 60 "Короткострокові позики”
  • 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
  • 67 “Розрахунки з учасниками”
  • 68 "Розрахунки за іншими операціями”

733 "Інші доходи від фінансових операцій”

7

Списання суми в порядку закриття рахунка №73 “Інші фінансові доходи” на фінансові результати”

73 "Інші фінансові доходи"

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

 

Домашнє завдання: Зробіть фото конспекту на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net , або Viber


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора